หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร TIDLOR ปรับลดเป้า NPL เหลือต่ำกว่า 1.8% พร้อมปรับต้นทุนด้านเครดิตลง

TIDLOR ปรับลดเป้า NPL เหลือต่ำกว่า 1.8% พร้อมปรับต้นทุนด้านเครดิตลง

26 พฤษภาคม 2566
TIDLOR ปรับลดเป้า NPL เหลือต่ำกว่า 1.8% พร้อมปรับต้นทุนด้านเครดิตลง

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับประมาณการตัวเลขอัตราหนี้เสีย (NPL ratio) ในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.8% จากเป้าหมายเดิมที่ต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นดำเนินนโยบายพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ ส่งผลให้อัตราหนี้เสีย (NPL) ในไตรมาส 1/2566 ลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 1.5% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง ขณะเดียวกันได้ปรับลดต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต  (Credit cost) ในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 3.00-3.35% จากเป้าหมายเดิมที่ 3.00-3.50%  โดยการปรับเป้าในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อสะท้อนความสามารถในการควบคุมคุณภาพหนี้ในปัจจุบัน และยังคงการตั้งสำรองในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ กล่าวว่า ยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้อยู่ที่ระดับ 10-20% ขณะที่ไตรมาส 1/2566  เติบโต 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับเบี้ยประกันวินาศภัยที่ระดับ 20-25% ขณะที่ไตรมาส 1/2566 เติบโต 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพและการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพิงการเปิดสาขาเพียงอย่างเดียว สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น