หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร คิดอย่างคน “เงินติดล้อ” เราเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า

คิดอย่างคน “เงินติดล้อ” เราเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า

08 มิถุนายน 2561
คิดอย่างคน “เงินติดล้อ” เราเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า

“เราจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเสียก่อน เพราะวัฒนธรรมองค์กรไม่เพียงเกี่ยวเนื่องกับเผ่าพันธุ์เงินติดล้อ หากยังเกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และทิศทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ให้สัมภาษณ์กับประชาชาติธุรกิจ ถึงแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กร ทำอย่างไรให้พนักงานกว่า 4,000 คน ทั่วประเทศ มีจุดหมายร่วมกันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในการช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงบริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม

คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น