หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ถอดบทเรียน ‘เงินติดล้อ’ กับเบื้องหลังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile

ถอดบทเรียน ‘เงินติดล้อ’ กับเบื้องหลังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile

12 พฤศจิกายน 2561
ถอดบทเรียน ‘เงินติดล้อ’ กับเบื้องหลังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile

แม้ว่า ‘เงินติดล้อ’ จะเลือกใช้รูปแบบการทำงานแบบ Agile ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่ม Tech Company อันเป็นแนวทางการทำงานของบริษัทมามากกว่า 4 ปี ‘เงินติดล้อ’ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรโดยเปลี่ยนจาก Organization แบบดั้งเดิมสู่การเป็น Culture Company เพื่อให้พนักงานของเงินติดล้อมองเห็นภาพเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ‘เงินติดล้อ’ ยังเปิดรับกระแสเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดการกับจำนวนข้อมูลอันมหาศาล และมีการปรับตัว รวมถึงสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างพนักงานของเงินติดล้อกับเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานบนเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน คุณเบอร์นาร์ด โช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย IT, การตลาดและพัฒนาธุรกิจของเงินติดล้อ กล่าวว่า "ถ้าเราจัดการองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้ เราจำเป็นต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ได้เขียนอยู่ในกฎ แล้วก็ไปควบคุมเขาเท่านั้น เราต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขามองเห็นเป็นภาพเดียวกันได้โดยไม่ต้องไปบังคับ"

ร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการทำงานของเงินติดล้อได้จากบทสัมภาษณ์ คุณเบอร์นาร์ด โช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย IT, การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่ให้สัมภาษณ์กับ Techsauce เรื่อง ถอดบทเรียน ‘เงินติดล้อ’ กับเบื้องหลังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile

คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น