หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ปลุก DNA ปั้นแบรนด์ให้ยั่งยืน

เงินติดล้อ ปลุก DNA ปั้นแบรนด์ให้ยั่งยืน

30 ตุลาคม 2561
เงินติดล้อ ปลุก DNA ปั้นแบรนด์ให้ยั่งยืน

“เงินติดล้อ” แบรนด์ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจ และการสร้าง Brand Awareness ผ่านภาพยนตร์โฆษณาแนวตลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากการทำแบบสำรวจและพบว่าลูกค้ามีความสับสนระหว่างแบรนด์เงินติดล้อกับแบรนด์ที่มีชื่อคล้ายกันว่าเป็นแบรนด์เดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน และทางออกจะเป็นอย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์ คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่ให้สัมภาษณ์กับ BrandAge เรื่อง เงินติดล้อ ปลุก DNA ปั้นแบรนด์ให้ยั่งยืน คลิก

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น