หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ คว้ารางวัล ประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์

เงินติดล้อ คว้ารางวัล ประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์

05 ตุลาคม 2566
เงินติดล้อ คว้ารางวัล ประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณนิภา วนิชวัฒน์ (ซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากหนังโฆษณาเรื่อง “ลุงสามล้อ” ที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริง สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกอาชีพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่น่าจดจำ คือชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่น” ซึ่งสะท้อนถึงการยึดมั่นและความหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่าทำไปเพื่ออะไรและเพื่อใคร สอดคล้องกับเจตนาในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้กับผู้คนในสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

พิธีรับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีบุคคล องค์กร สื่อ และต้นแบบคนสู้ชีวิตได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 87 รางวัล โดย บมจ.เงินติดล้อ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา หนังโฆษณาดังกล่าวได้มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 2.4 ล้านครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ภายใต้แนวคิดการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Underbanked) และยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มขึ้น

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น