หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล เวที Adman Awards & Symposium 2020 และ 2021

เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล เวที Adman Awards & Symposium 2020 และ 2021

09 ธันวาคม 2564
เงินติดล้อ คว้า 2 รางวัล เวที Adman Awards & Symposium 2020 และ 2021

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ได้รับ 2 รางวัล จากเวที Adman Awards & Symposium 2020 และ 2021 สุดยอดเวทีประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาดระดับประเทศ โดยผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด หนี้นรก ได้รับรางวัล Bronze จากสาขา Film หมวด Branded Content and Entertainment Film จากผลงานหนังสั้นที่มุ่งกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนให้คิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่จำเป็นจากการใช้จ่ายเกินตัว เพียงเพื่อความสุขชั่ววูบจากการได้ทำตามกระแสสังคม ตอกย้ำเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนของเงินติดล้อ และผลงานโฆษณา TIDLOR IPO ได้รับรางวัล Bronze จากสาขา Film หมวด Corporate Social Responsibility / Corporate Image จากการนำเสนอเรื่องราวความแตกต่าง ความแข็งแกร่ง และการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำให้เงินติดล้อเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย

สำหรับ Adman & Symposium จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) เป็นเวทีประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาด มีวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจการสื่อสารการตลาด

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น