หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อขึ้นแท่น Top 3 แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม

เงินติดล้อขึ้นแท่น Top 3 แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม

28 กุมภาพันธ์ 2562
เงินติดล้อขึ้นแท่น Top 3 แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม

เงินติดล้อ หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันวินาศภัย นำโดยนางสาวภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารการตลาดของเงินติดล้อ เป็นตัวแทนรับรางวัล Best Brand Performance on Social Media (Finalist) จากงาน Thailand Zocial Awards 2019 ในฐานะ 1 ใน 3 แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม สาขา กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน รางวัลดังกล่าวได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานผ่านโซเชียลมีเดียของเงินติดล้อ ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

งาน Thailand Zocial Awards เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 สำหรับรางวัล Best Brand Performance on Social Media เป็นการวัดความสามารถของแบรนด์ ผ่านกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ผ่าน Brand Metric ที่ถูกคิดและพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยมีปัจจัยในการวัดผล คือ Fans วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม Interactions วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย Sentiments วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้าตอบสนองต่อแบรนด์ และ Voices วัดปริมาณการรับรู้และการพูดถึงแบรนด์จากการทำกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดีย

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น