หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร ‘เงินติดล้อ’ สนับสนุนโครงการ TUBC 2015

‘เงินติดล้อ’ สนับสนุนโครงการ TUBC 2015

20 พฤศจิกายน 2558
‘เงินติดล้อ’ สนับสนุนโครงการ TUBC 2015

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล (ขวาสุด แถวหน้า) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด หรือ เงินติดล้อ ผู้นำด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อรายย่อยทางเลือกสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย พร้อมด้วยนายเบอร์นาร์ด โซ (ซ้ายสุด แถวหน้า) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ มอบเงินจำนวน 400,000 บาทแด่ รศ. ดร. สุพจน์ ชววิวรรธน์ (ที่ 2 จากขวาหน้า) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ์และการรับรองคุณภาพนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อสนับสนุนโครงการ “Thammsat Undergraduate Business Challenge 2015 – TUBC 2015” หรือโครงการแข่งขันการวิเคราะห์แผนธุรกิจระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เงินติดล้อให้การสนับสนุนโครงการ TUBC เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ และผลักดันแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น