หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ

เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ

เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ
          นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เงินติดล้อ” บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการ “Thammasat Undergraduate Business Challenge” (TUBC) การแข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจระดับประเทศสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ภายใต้แนวคิด “การให้ที่ยั่งยืน คือการให้โอกาสทางการศึกษา” นอกจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้จากโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจแล้ว ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อเพื่อรายย่อย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ “เงินติดล้อ” กล่าวคือ “เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูล “เงินติดล้อ” สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top