หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ

เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ

08 ตุลาคม 2559
เงินติดล้อ สนับสนุน ม.ธรรมศาสตร์ จัดแข่งขันแก้ไขปัญหาธุรกิจ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เงินติดล้อ” บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการ “Thammasat Undergraduate Business Challenge” (TUBC) การแข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจระดับประเทศสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ภายใต้แนวคิด “การให้ที่ยั่งยืน คือการให้โอกาสทางการศึกษา” นอกจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนทักษะความรู้จากโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจแล้ว ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อเพื่อรายย่อย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ “เงินติดล้อ” กล่าวคือ “เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูล “เงินติดล้อ” สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น