หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > เงินติดล้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19

เงินติดล้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19

26 ตุลาคม 2563
เงินติดล้อ ชี้ทางรอดธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวถึงทางรอดของธุรกิจท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ภายในงานสัมมนาของสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2563 หัวข้อ “STAYING ALIVE IN COVID WORLD อยู่เป็น อยู่รอด ผ่านโควิดไปด้วยกัน” ว่าทางรอดของธุรกิจท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เงินติดล้อทำอะไร

สำหรับเงินติดล้อในบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินให้กับผู้กู้รายย่อยประเภท Non-bank นั้น ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้ามาตรการพักชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ยังออกแคมเปญพิเศษลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถ เหลือ 0.88% ต่อเดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยที่คิดแบบคงที่ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอกจะเท่ากับ 18.95% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถราว 6% เพื่อลดต้นทุนภาระทางการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อนำเงินไปใช้แก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกิจการของตัวเองได้ โดยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปรับตัวทางธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่

กลุ่มผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพราะสังคมยุคใหม่มีการรักษาระยะห่างมากขึ้น พฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไป สำหรับเงินติดล้อเองมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น โดยเปิดให้ลูกค้าสามารถรับบริการผ่าน Application เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมบางอย่าง หรือค้นหาข้อมูลธุรกรรมของตนเองได้บนมือถือโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ New normal ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากตัวเลขผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสูงถึง 100,000 ราย ภายใน 2 เดือนแรก หลังจากเปิดใช้งาน เพราะในช่วงโควิดจำนวนลูกค้าชำระหนี้และซื้อประกันผ่านแอปเยอะขึ้น แสดงให้เห็นว่าเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าในสถานการณ์ไหน

ภาครัฐต้องช่วยขับเคลื่อน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินทั้ง Bank และ Non-bank ขนาดใหญ่ อาจกังวลในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานรากหรือผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ขาดสภาพคล่อง สิ่งที่รัฐบาลสามารถเข้ามาช่วยได้คือการขยายงบประมาณให้ความช่วยเหลือ และผ่อนปรนเงื่อนไขประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนสามารถปล่อยสินเชื่อเข้าไปในระบบได้ และช่วยให้ประชาชนหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบน้อยลง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Under-banked ที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อให้คนเข้าหา Non-bank แทนที่จะไปกู้นอกระบบ เพราะปัจจุบันสินเชื่อจากธนาคารและสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกันอาจมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงขึ้นในช่วงโควิด-19 การลดดอกเบี้ยลงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่ม Under-banked มีเงินแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้ดีขึ้น ไม่ต้องค้างชำระหนี้ เพราะการค้างชำระนี้จะทำให้เกิดผลกระทบวนกลับมาสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อเองด้วย เท่ากับว่า “ถ้าลูกค้าอยู่ได้ ผู้ประกอบการก็อยู่ได้” และดีกว่าการต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะกลายเป็นวงจรของการเกิดหนี้แบบไม่จบสิ้น และเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยต่อไป

Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด... อ่านต่อ
07 กันยายน 2565

เงินติดล้อ สนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เงินติดล้อ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ต่อเนื่องเป... อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

“ประกันติดล้อ” เปิดตัวประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยวอุ่นใจ คุ้มครองทั่วโลก

ประกันติดล้อ แบรนด์นายหน้าประกันภัย เปิดตัว “ประกันภัยการเดินทาง ท่องเที่ยวอ... อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2565
Back to top