หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ รู้ลึก-ริเริ่ม-จริงใจ-ใกล้ชิด สร้างชีวิตหมุนต่อได้ให้คนไทย

เงินติดล้อ รู้ลึก-ริเริ่ม-จริงใจ-ใกล้ชิด สร้างชีวิตหมุนต่อได้ให้คนไทย

27 มิถุนายน 2559
เงินติดล้อ รู้ลึก-ริเริ่ม-จริงใจ-ใกล้ชิด สร้างชีวิตหมุนต่อได้ให้คนไทย

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะก้าวย่างต่อไปของเงินติดล้อ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ “เงินติดล้อ” ได้ให้ความ สำคัญกับการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Values) ให้แก่ พนักงาน ได้เข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย เพื่อส่งมอบพันธสัญญาขององค์กร ที่มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลดล็อกปัญหาหนี้นอกระบบให้กับคนไทย และยกระดับวงการสินเชื่อของกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และยึดหลักปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด “การทำ Rebranding ครั้งนี้ เราให้น้ำหนักการสื่อสารภายในองค์กร เท่ากับภายนอกองค์กร โดยก่อนที่เราจะเปิดตัวโลโก้ใหม่ และประกาศออกสู่สาธารณชน ขึ้นป้ายใหม่ที่สาขาต่างๆ เรามีการทำโรดโชว์ทั่วประเทศใน 8 ภาค พร้อมทั้ง Relaunch ค่านิยมองค์กร และอธิบายแต่ละข้อให้พนักงานเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน”

อ่านเพิ่มเติม BrandAge - เงินติดล้อ รู้ลึก-ริเริ่ม-จริงใจ-ใกล้ชิด สร้างชีวิตหมุนต่อได้ให้คนไทย

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น