หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กร

เงินติดล้อรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กร

29 มีนาคม 2562
เงินติดล้อรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ ด้านวัฒนธรรมองค์กร

“ค่านิยมสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจะสะท้อนไปถึงแบรนด์ เมื่อเราเข้าใจว่าแบรนด์คือความรู้สึก หรือความประทับใจที่เกิดขึ้นกับคน เมื่อได้สัมผัสกับชาวเงินติดล้อในทุก ๆ พื้นที่ เราก็จะเข้าใจว่า วัฒนธรรมคือแบรนด์ และแบรนด์คือวัฒนธรรม” คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด พูดกับพนักงานกว่า 3,000 คน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เมื่อปี 2560 นับเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าเงินติดล้อจะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง เพราะเงินติดล้อเชื่อว่าเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น พนักงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวหล่อหลอมให้คนเงินติดล้อคิดแบบเดียวกัน เห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกัน และร่วมเป็นกลไกสำคัญในการส่งมอบโอกาสทางการเงินให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของบริษัท “ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราจึงส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน”

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อในวันนี้อาจจะยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุด แต่เป็นการเดินทางที่มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก แก้ไข และปรับปรุงมาตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา และมีผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนว่า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พนักงานของเรามีความพร้อมกล้าทดลองในสิ่งใหม่ ๆ และรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจการันตีได้จากการยอมรับในระดับสากล โดยล่าสุด เงินติดล้อได้รับรางวัล Trailblazer in Human Capital and Society, Overall Winner: Excellence in Employee Engagement จัดโดย Retail Banker International และ International Excellence in Retail Financial Services Awards 2019 - Best Digital Employee Engagement Initiative or Programme จัดโดย The Asian Banker สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเงินติดล้อ สถาบันการเงินของไทย กับความมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในวันนี้ความมุ่งมั่นยังคงดำเนินต่อไป ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านพนักงานเงินติดล้อกว่า 5,000 คน และกว่า 850 สาขาทั่วประเทศ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น