หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร แทนความห่วนใย เงินติดล้อแจกหน้ากากกันฝุ่นละออง รอบสำนักงานใหญ่

แทนความห่วนใย เงินติดล้อแจกหน้ากากกันฝุ่นละออง รอบสำนักงานใหญ่

18 มกราคม 2562
แทนความห่วนใย เงินติดล้อแจกหน้ากากกันฝุ่นละออง รอบสำนักงานใหญ่

เงินติดล้อ แจกหน้ากากกรองอากาศหรือหน้ากากอนามัย N95 แทนความห่วงใยให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงส่งผลถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบ

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น