หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เงินติดล้อ ความเชื่อใจ สร้าง Top of Mind Brand

เงินติดล้อ ความเชื่อใจ สร้าง Top of Mind Brand

11 มีนาคม 2563
เงินติดล้อ ความเชื่อใจ สร้าง Top of Mind Brand

การที่แบรนด์หนึ่งจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการเงิน ผลสำรวจจาก Thailand’s Most Admired Brand 2020 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภคสูงที่สุด มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ในหมวดของสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เงินติดล้อเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้า ร่วมถอดแผนการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เงินติดล้อเข้าไปนั่งในใจลูกค้า กับคุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในบทสัมภาษณ์ของ BrandAge คลิก

Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสารด้านธุรกิจ BrandAge ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยแบรนด์เอจกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้า (Why we buy?) และแบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชม (Most Admired Brand) ที่นำมาสู่ผลแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือของประเทศไทย และมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น