หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เฟซบุ๊ก Jobs at Ngern Tid Lor เปลี่ยนชื่อเป็น TIDLOR Careers

เฟซบุ๊ก Jobs at Ngern Tid Lor เปลี่ยนชื่อเป็น TIDLOR Careers

01 พฤศจิกายน 2566
เฟซบุ๊ก Jobs at Ngern Tid Lor เปลี่ยนชื่อเป็น TIDLOR Careers

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป Facebook Fanpage สำหรับรับสมัครงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อจาก “Jobs at Ngern Tid Lor” เป็น “TIDLOR Careers”

โดยวัตถุประสงค์ของ Facebook Fanpage “TIDLOR Careers” จะยังคงไว้เพื่อการแบ่งปันข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานเงินติดล้อ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครงานทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ผู้สนใจร่วมงานกับเงินติดล้อ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้ที่ www.facebook.com/TIDLORCareers หรือ www.tidlor.com/careers

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น