หน้าแรก > ข่าวสาร > องค์กร > แบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยน “เงินติดล้อ” ปรับองค์กรสู่ SE เปลี่ยนแบรนด์สู่เงินกู้สีขาว

แบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยน “เงินติดล้อ” ปรับองค์กรสู่ SE เปลี่ยนแบรนด์สู่เงินกู้สีขาว

แบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยน “เงินติดล้อ” ปรับองค์กรสู่ SE เปลี่ยนแบรนด์สู่เงินกู้สีขาว
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรี มีโอกาสได้เห็นการทำซีเอสอาร์ของธนาคารกรุงศรีแล้วเกิดไอเดียว่า น่าจะนำมาใช้เป็นกลไกในการเปลี่ยนภาพลักษณ์และสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่ให้กับเงินติดล้อ ซึ่งหลายปีก่อนหน้านี้ต้องเผชิญปัญหาความสับสนเรื่องชื่อ ที่มีผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์การให้บริการเงินกู้ของบริษัทฯ อยู่ไม่น้อย
เป็นที่มาของการทำโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับสังคม หรือ CSV (Creating Share Value) โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงพนักงานของบริษัทเงินติดล้อเองกว่า 3,000 คน ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน โดยเริ่มทำโครงการครั้งแรกในปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน ขยายพื้นที่กิจกรรมจากเขตกรุงเทพฯไปสู่ภูมิภาคต่างๆ จากการให้พนักงานในพื้นที่ต่างๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่ร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม SM Mag Online - แบรนด์เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยน “เงินติดล้อ” ปรับองค์กรสู่ SE
เปลี่ยนแบรนด์สู่เงินกู้สีขาว

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top