หน้าแรก ข่าวสาร องค์กร เบื้องหลังความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทการเงินที่ก้าวกระโดดแบบติดล้อ

เบื้องหลังความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทการเงินที่ก้าวกระโดดแบบติดล้อ

25 ตุลาคม 2561
เบื้องหลังความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทการเงินที่ก้าวกระโดดแบบติดล้อ

ในโลกของธุรกิจนั้นการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลดีในระยะยาว ผู้บริหารเงินติดล้อได้แก่ คุณเบอร์นาร์ด โช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนายหน้าประกันภัย และ คุณฐิติเดช ศรีมารยาท ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้ผนึกควบรวมความคิดที่ต้องการพัฒนาสังคมไปกับการดำเนินแผนธุรกิจ จนเงินติดล้อได้ 7 หลักแนวคิดที่เป็นแก่นในการทำธุรกิจ คือ

  1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
  3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา เพื่อความสำเร็จของทีม
  4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง
  5. กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
  6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  7. ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด

โดยแนวคิดทั้ง 7 ประการของเงินติดล้อไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่แนวคิดนี้ได้ถูกกระจายไปสู่คนในองค์กรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือแม้แต่พนักงานประจำสาขา โดยกระจายแนวคิดเหล่านี้ออกไปในองค์กร ด้วยการสร้างความใกล้ชิดและเข้าถึงได้ง่ายจากภายใน ให้ทุกคนกล้าออกไอเดียข้ามแผนกต่างๆ ซึ่งทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้ชัดมากกว่าการนั่งทำในตำแหน่งของตัวเอง

เมื่อทุกคนมีความใกล้ชิดและเข้าใจเป้าหมาย การส่งต่อแนวคิด 7 ประการของเงินติดล้อเพื่อให้พนักงานทุกคนกล้าคิด กล้าทำ จนเกิดการเรียนรู้ก็ทำได้ง่าย เมื่อตัวตนขององค์กรทุกอณูได้เข้าใจสิ่งที่องค์กรต้องการจะสื่อ การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อที่ดูเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อมองจากภายนอก เข้าใจได้ง่ายและทุกคนที่ต้องการทุนสำหรับหมุนต่อชีวิต ก็สามารถไปต่อได้

คลิกเพื่ออ่านบทสัมภาษณ์

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น