ตอบทุกคำถาม

บริการออนไลน์

ช่องทางการชำระเงิน

ตอบ :

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ได้ง่ายๆ ผ่าน 6 ช่องทาง ดังนี้

 1. Call Center : เบอร์ 088-088-0880 แจ้งเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเบอร์โทร ผ่านช่องทาง Call center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้เอกสาร
 2. Application “เงินติดล้อ” : แจ้งเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร โดยแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรอง ผ่านช่องทาง Application เงินติดล้อ ทำตามขั้นตอนกดเลือก เมนูอื่นๆ > ข้อมูลส่วนตัว > ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
 3. สาขาเงินติดล้อ แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยใช้บัตรประชาชน ติดต่อได้ทุกสาขาที่สะดวก
 4. E-Mail : [email protected] แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยแนบไฟล์รูปภาพสำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. Fax : 02-792-1329 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. จดหมาย : ส่งมาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด(มหาชน) 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ตอบ :

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ และ บัตรชำระค่างวด ได้ตั้งแต่รอบบิลวันที่ 25 มีนาคม 2563

*สำหรับลูกค้าที่มีบัตรชำระค่างวดที่ยังไม่มี QR Code สามารถขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ที่มี QR Code
ในทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะมีเพียง Barcode เท่านั้น
โดยสามารถติดต่อขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ ได้ที่ Call Center เบอร์ 088 088 0880 ตลอด 24 ชม.

ตอบ :

ช่องทางในการชำระเงิน

 • ชำระที่สาขา เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ชำระเงินผ่าน QR Code
 • ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 • ชำระเงินผ่าน สาขา, ATM หรือชำระเงินประกันออนไลน์และชำระเงินสินเชื่อออนไลน์ผ่านทาง  Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ตอบ :
ธนาคารกรุงเทพ : 1333
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572
ธนาคารกสิกรไทย : 02-888-8888
ธนาคารกรุงไทย : 02-111-1111
ธนาคารเกียรตินาคิน : 02-165-5555
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : 02-626-7777
ธนาคารทหารไทยธนชาต : 1428
ธนาคารทิสโก้ : 02-080-6000, 02-633-6000
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 02-777-7777
ธนาคารยูโอบี : 02-285-1555
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : 02-629-5588
ธนาคารมิซูโฮ : 02-163-2999,02-002-0222
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : 02-555-0555
ธนาคารออมสิน : 1115