ซื้อรถใหม่ ไม่อยากถูกปรับ ต้องรู้กฎหมายรถป้ายแดง 2567

ซื้อรถใหม่ ไม่อยากถูกปรับ ต้องรู้กฎหมายรถป้ายแดง 2567
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

หากคุณเพิ่งซื้อรถใหม่เป็นรถมือหนึ่งหรือรถป้ายแดง ต้องทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรถป้ายแดงด้วยว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง เนื่องจากรถป้ายแดง คือ รถที่ใช้ทะเบียนป้ายแดงชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อแสดงว่ารถคันนั้นเป็นรถมือหนึ่งที่อยู่ในระหว่างรอการจดทะเบียนป้ายขาว และเนื่องจากเป็นรถที่ใช้ป้ายทะเบียนชั่วคราว จึงต้องมีข้อห้ามรถป้ายแดงตามกฎหมายรถป้ายแดง หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย

อัปเดต กฎหมายรถป้ายแดงที่จำเป็นต้องรู้ 2567

อัปเดต กฎหมายรถป้ายแดงที่จำเป็นต้องรู้ 2567

การมีข้อห้ามรถป้ายแดงตามกฎหมายรถป้ายแดง ก็เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส หรืออาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือในกรณีรถสูญหายอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบซึ่งจะทำได้ค่อนข้างยากกว่า เงินติดล้อจึงได้รวบรวมกฎหมายรถป้ายแดงที่หลายคนสงสัยและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้คุณใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจและถูกต้องตามกฎหมาย

ทะเบียนป้ายแดงใช้ได้กี่เดือน?

อย่างที่เราบอกไปข้างต้น รถป้ายแดงคือรถที่ใช้ทะเบียนแบบชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ โดยจะออกให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถนำรถออกไปขับได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างรอการจดทะเบียนป้ายขาว โดยจะสามารถใช้ทะเบียนป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วันนับจากวันรับรถจากศูนย์ จากนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นทะเบียนป้ายขาวทันที หากพบว่ามีการใช้ทะเบียนป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

เงินติดล้อขอเตือน ระวัง! เจอป้ายแดงปลอม มีวิธีสังเกตยังไง

ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพนำป้ายแดงปลอมไปขายตามอินเทอร์เน็ต เงินติดล้อแนะนำให้ตรวจสอบป้ายแดงด้วยตัวเองอีกครั้ง ว่าจะต้องมีตัวอักษร ขส ลักษณะนูนที่มุมด้านขวาล่าง และมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก ถึงจะเป็นป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เพราะไม่อย่างนั้นอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี

ออกรถใหม่กี่วันได้ทะเบียน? 

เมื่อออกรถใหม่คุณจะต้องนำรถไปจดทะเบียนด้วยตัวเองหรือจะให้ศูนย์ดำเนินการแทนก็ได้ ภายใน 30 วัน หรือภายในระยะทางการใช้งานรถไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากให้ศูนย์ดำเนินการให้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3,500 – 5,000 บาท ปัจจุบันขั้นตอนการจดทะเบียนป้ายขาว เมื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จเพียง 1 วันทำการเท่านั้น ก็จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ทันที โดยเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอจดทะเบียนรถ มีดังนี้ 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่าซื้อ, ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
  3. หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  4. แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

รถป้ายแดงขับกลางคืนได้ไหม ขับได้ถึงกี่โมง?

เนื่องจากในเวลากลางคืนยากต่อการมองเห็นตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายทะเบียนสีแดง อาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งผิดกฎหมายได้ กฎหมายจราจรจึงกำหนดให้รถป้ายแดงขับได้ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือตั้งแต่ 06.00-18.00 น. แต่ด้วยสภาพการจราจรจึงได้มีการขยายเวลาเป็น 06.00-20.00 น. หากพบว่ามีการใช้ทะเบียนป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

รถป้ายแดงขับกลางคืนได้ไหม ขับได้ถึงกี่โมง

สำหรับคนที่สงสัยว่า แล้วขับรถป้ายแดงขึ้นทางด่วนได้ไหม? คุณสามารถขับรถขึ้นทางด่วนได้ตามปกติเลยครับ โดยยึดตามช่วงเวลาในการขับรถป้ายแดง 06.00-20.00 น. เช่นกัน แต่หากมีความจำเป็นต้องขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนเสมอ

รถป้ายแดงออกต่างจังหวัดได้ไหม?

ตามกฎหมายจราจร รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น หากเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพ เท่ากับว่าสามารถขับได้ในจังหวัดกรุงเทพฯเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องขับรถป้ายแดงออกต่างจังหวัด จะต้องได้รับอนุญาตและมีหลักฐานเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็นของนายทะเบียนเท่านั้น หากไม่มีเอกสารดังกล่าวเมื่อโดนตำรวจขอตรวจ จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยทั่วไปนายทะเบียนจะอนุญาตให้รถป้ายแดงขับออกต่างจังหวัดครั้งละไม่เกิน 3-5 วันเท่านั้นตามความจำเป็น

ขับรถป้ายแดงทุกครั้ง ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถ

เมื่อออกรถใหม่นอกจากข้อห้ามรถป้ายแดงตามกฎหมายรถป้ายแดงแล้ว มีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ การพกสมุดคู่มือประจำรถยนต์เอาไว้ตลอดเวลาเมื่อใช้รถใช้ถนน เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลการใช้รถป้ายแดงที่จำเป็นต้องบันทึกอย่างละเอียดทุกครั้ง

ตามกฎหมายจราจรระบุไว้ว่า ให้ผู้ขับขี่บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอ ได้แก่ ชื่อผู้ขับ ยี่ห้อรถ หมายเลขเครื่องยนต์ ระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้ และระยะเวลาที่ถึงจุดหมายปลายทาง หากไม่มีการบันทึกการใช้งานเลย จะมีความความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สรุป กฎหมายรถป้ายแดงที่จำเป็นต้องรู้

ข้อห้ามรถป้ายแดงตามกฎหมายรถป้ายแดงข้างต้น เป็นเรื่องที่คนออกรถมือหนึ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาทเลยนะครับ และถือเป็นการเคารพกฎหมายจราจรอย่างหนึ่ง ที่คนใช้รถใช้ถนนทุกคนไม่ว่าจะทะเบียนป้ายแดงหรือทะเบียนป้ายขาวจะต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอ
สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วรู้สึกว่าจะผ่อนไม่ไหว ไม่ต้องกังวลใจไปครับ ที่เงินติดล้อเรามีสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ ให้คุณกู้เงินก้อนใหม่มาโปะหนี้ก่อนเก่า ช่วยให้ผ่อนสบายขึ้นด้วยการยืดระยะเวลาผ่อน ดอกเบี้ยน้อยลง ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้คุณผ่อนรถต่อไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก: PPTV

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น