หน้าแรก > บทความ > ไลฟ์สไตล์ > รวมมาตรการเงินเยียวยาจากรัฐบาลในช่วง โควิด-19

รวมมาตรการเงินเยียวยาจากรัฐบาลในช่วง โควิด-19

VIEW 9552 คน
รวมมาตรการเงินเยียวยาจากรัฐบาลในช่วง โควิด-19

ขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะที่ 3 แล้ว โดยใช้งบประมาณเพื่อจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนให้มีสภาพคล่องชั่วคราว

ในบทความนี้ได้รวบรวมมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ขาดรายได้ในช่วงวิกฤติ มาดูกันว่ามีมาตรการไหนบ้างที่คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้

มาตรการช่วยเหลือแรงงานจากผลกระทบ โควิด-19

รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในประกันสังคม ได้แก่

 • มาตรา 33 = พนักงานเอกชน และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ทำงานให้นายจ้าง
 • มาตรา 39 = ผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่มีเหตุให้ออกจากงาน หรือผู้ที่ออกจากงานมาเป็นผู้ประกอบการเอง แต่ยังคงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเอาไว้ โดยต้องสมัครในระยะเวลา 6 เดือนหลังออกจากงาน และเคยประกันตนตามมาตรา 33 อย่างน้อย 12 เดือน
 • มาตรา 40 = ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ เช่น ค้าขาย วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้างอิสระเกษตรกร

ลดอัตราเงินสมบทประกันสังคม

 

 1. “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

  ผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 เท่านั้น โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

  เราไม่ทิ้งกัน

  เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา

  • ประกันสังคม ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40
  • ผู้ที่เข้าเงื่อนไขได้แก่ ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล, คนขับแท็กซี่, วินมอเตอร์ไซต์, มัคคุเทศก์, รับจ้างอิสระ
  • อายุ 18-60 ปีที่ยังทำงานรับจ้างหรือค้าขาย และได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • สำหรับอาชีพเกษตรกรจะไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา แต่จะมีมาตรการสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะ เร็วๆ นี้

  วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไข

  • เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  • เลือกลงทะเบียนมาตรการฯ
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
 2. ยืดระยะเวลาการเสียภาษี

  ขยายเวลาให้จ่ายภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด 90 และ ภงด 91) ออกไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

 3. ลดอัตราเงินสมบทประกันสังคม

  จ่ายประกันสังคมในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ในอัตราที่ถูกลงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยนายจ้างลดจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนลดจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1

โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราว

สำหรับมาตรการรับเงินเยียวยา 5 พันบาท บางอาชีพไม่เข้าข่ายที่สามารถรับเงินได้ จึงมีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือให้มีสภาพคล่องชั่วคราวจากสถาบันการเงิน ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สำหรับนำไปประคับประคองธุรกิจหรือรายได้ที่ขาดหายไป

สินเชื่อฉุกเฉิน

สินเชื่อฉุกเฉินโดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวสำหรับการดำรงชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท เช่น ค้าขาย คนขับรถโดยสาร คนนำเที่ยว

 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อพิเศษ

สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวกับบุคคลที่มีรายได้ประจำ เช่น ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระและลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • วงเงินรายละ 50,000 บาท
 • มีหลักประกันเป็นบุคคลหรือสินทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระคืนใน 3 ปี
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

จำนำดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำรัฐบาล คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 0.125 ต่อเดือนเป็นเวลา 2 ปี

มาตรการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสาธารณูปโภค ทั้งปรับลดอัตราค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 3% เป็นเวลา 3 เดือน และคืนเงินจากประกันการใช้ไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็ก

เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านครหลวง

เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านครหลวง

ประกันมิเตอร์ไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง https://www.mea.or.th/

โดยใช้ข้อมูล

 • ชื่อ - นามสกุล ของผู้วางหลักประกัน
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • อีเมล
 • หมายเลขบัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก (CA) ดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง

เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/

โดยใช้ข้อมูล

 • ชื่อ - นามสกุลของผู้ใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากบิลค่าไฟ
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เลขบัญชีธนาคาร หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอเงินคืนประกันใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค

ขอเงินคืนประกันใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วรอ SMS ตอบกลับเพื่อแจ้งผล

ฟรีอินเทอร์เน็ต 10 GB จาก กสทช.

การขอรับฟรีอินเทอร์เน็ตบนมือถือมีเงื่อนไขคือ

 • เบอร์มือถือจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
 • รับสิทธิ์ได้ทุกเครือข่ายมือถือ
 • ขอรับได้ทั้งมือถือแบบเติมเงินและรายเดือน
 • ยกเว้นเบอร์ที่จดทะเบียนแบบนิติบุคคล และผู้ที่ใช้แพคเกตอินเทอร์เน็จแบบไม่อั้น

ซึ่งผู้ที่เข้าเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนขออินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 GB ระยะเวลา 30 วัน โดยขอได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

ฟรีอินเทอร์เน็ต 10 GB จาก กสทช.
 • กด *170* รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วโทรออก
 • รอ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์

ขอรับการเยียวยาได้ง่ายด้วยตนเอง

จะเห็นได้ว่าหลายมาตรการคุณสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านบนเว็บไซต์หรือแอพลลิเคชั่นบนมือถือ เพียงคุณเข้าเงื่อนไขและทำตามขั้นตอนก็ได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกัน

แต่สำหรับใครที่ใช้มือถือไม่คล่องหรือลงทะเบียนไม่เป็น ทางเงินติดล้อยินดีช่วยสอนและให้คำแนะนำในการลงทะเบียน โดยสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่เงินติดล้อสาขาที่อยู่ใกล้คุณ แล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

มีปัญหาปรึกษาฟรี
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

ขับรถชนกันแล้วเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีเรียกค่าทำขวัญทำยังไงดี?

ขับรถชนแล้วเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีเลยเรียกค่าทำขวัญจากคุณ แล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีไม่ให... อ่านต่อ
VIEW 84 คน

ตอบแชทลูกค้ายังไงดีให้ปิดการขายออนไลน์ใน Facebook ได้เร็วๆ?

ลูกค้าทักแชทมาแปลว่าเขาสนใจในสินค้ามากๆ แต่จะปิดการขายยังไงดีให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื... อ่านต่อ
VIEW 19 คน

จริงไหม? แค่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ก็พอแล้ว ไม่ต้องทำประกันรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เลยเกิดคำถามขึ้นในใจว่า ถ้าต่อ พ.ร... อ่านต่อ
VIEW 203 คน
Back to top