บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2567 ได้อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2567 ได้อะไรบ้าง
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง คนไทยหลายคนตกอยู่ในสภาวะหมุนเงินไม่ทัน บางคนหนักถึงขั้นเงินไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความอยู่รอดเลยต้องหาแหล่งกู้เงินด่วนเงินก้อน รัฐบาลจึงออกนโยบาย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ได้สิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้เลย สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง มาอัปเดตแล้วรีบไปใช้สิทธิ์กันเลยครับ

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นวงเงินสิทธิ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาท ต่อคน ต่อเดือน 

(สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 ม.ค. - 26 ก.พ. 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มี.ค. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2567)
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน 

(ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน/สีม่วง) BTS (สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู) ARL (Airport Rail Link/สายสีแดง) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่ 11 -13 มีนาคม 2567)

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตรา 100 บาทต่อเดือน (มกราคม - มีนาคม 2567)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ได้อะไรบ้าง

วันที่ 11- 13 มีนาคม 2567 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ

 • วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495 
 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501 
 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2501 - 29 กุมภาพันธ์ 2507

ตรวจสอบจำนวนเงินตาม วันเดือนปีเกิด เดือนที่มีสิทธิ/จำนวนเงินที่ได้รับ

 • เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2507 ม.ค. - มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 300 บาท
 • เกิด ระหว่าง 1 - 31 ม.ค. 2507 ก.พ. - มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 200 บาท
 • เกิด ระหว่าง 1 - 29 ก.พ. 2507 มี.ค. 67 /ได้รับเงิน 100 บาท 

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

 • สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน
 • ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค. - 26 ก.พ. 67 ถ้าไม่ได้ยืนยันตัวตนในวันดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท) 


ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

อยากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องทำยังไง?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องทำอย่างไร?

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท กับนโยบาย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” แต่ขึ้นชื่อว่าดำเนินการโดยรัฐบาลย่อมมีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย และถ้าอยากได้บัตรนี้ต้องทำยังไง หรือควรต้องรู้อะไรบ้าง เงินติดล้อสรุปมาให้แล้วที่นี่ที่เดียว

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์​ผ่านเว็บไซต์อะไร?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับคนไทยที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565 ให้เข้าสู่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยวิธีลงทะเบียนสามารถแจกแจงได้พอสังเขป ดังนี้

 • กดเลือก “ลงทะเบียน” กรอกเลขบัตรประชาชน และกดเลือก “ตรวจสอบข้อมูล​”
 • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชน และกดเลือก “ขั้นตอนถัดไป”​
 • กรอกข้อมูล 4 ส่วน คือ (1) ข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทะเบียน (2) การประกอบอาชีพ (3) รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน และ (4) ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ เมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้กด “ยืนยัน”
 • ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน “ไม่มีครอบครัว” ต้องรอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล แต่ถ้า “มีครอบครัว” ให้ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารกับหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกเอาไว้
 • ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนจดสมรสหรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะยื่นเอกสาร
 

หน่วยงานรับลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ทั่วประเทศมีที่ไหนบ้าง

ในกรณีที่การลงทะเบียนบัตรคนจนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำเอกสารมายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

 • สำนักงานคลังทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​ (ธ.ก.ส) ทุกสาขา
 • ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ได้ที่ไหน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนพฤษภาคม 2566 (เมื่อวันที่ 1 มี.ค. – 1 พ.ค. 66) ซึ่งเป็นรอบการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์ตามเงื่อนไขวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น สามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บัตรได้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่

 • เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 • คลิกตรวจสอบการลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน
 • หากผ่านการพิจารณาจะขึ้นสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)”

ถ้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ผ่าน” ต้องทำยังไงบ้าง?

เมื่อผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านการพิจารณา สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ทุกสาขา, ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และธนาคารออมสินทุกสาขา ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด

โดยการยืนยันตัวตนข้างต้นนี้ จะต้องเป็นไปตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

 • ยืนยันตัวตนวันที่ 4 พ.ค.–14 พ.ค. 66 

เริ่มใช้สิทธิวันที่ 18 พ.ค. 66 เป็นต้นไป และได้รับสิทธิย้อนหลังเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 66

 • ยืนยันตัวตนวันที่ 15 พ.ค.-26 พ.ค. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66 และได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66 และได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 66 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตน แต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้น

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ได้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อะไรบ้าง ได้กี่บาท?

จุดประสงค์ที่รัฐบาลออกมาตรการบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดเพื่อให้คนไทยที่มีรายได้น้อยได้ลดภาระเรื่องค่าครองชีพลงบ้าง ซึ่งค่าใช้ที่จะได้ในบัตรคนจนจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งสิ้น สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ ดังนี้

 • ค่าซื้อสินค้า 200-300 บาท
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 • เงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
 • เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 • เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้)​
 • ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) สำหรับกลุ่มปกติ
 • ส่วนลดก๊าซหุงตุ้ม 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) สำหรับกลุ่มเปราะบาง
 • ผู้ถือบัตรคนจนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก รับส่วนลดก๊าซหุงตุ้มพีที (ปตท.) 100 บาท โดยต้องใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ
 

สรุป อย่าลืมไปใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับใครที่ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ไม่ผ่าน ไม่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 กำลังมองหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายฉุกเฉิน เงินติดล้อมีสินเชื่อทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ หรือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ เพียงมีเล่มทะเบียนรถก็ยื่นกู้ได้ มาพร้อมบัตรติดล้อให้คุณมีเงินทุนสำรองฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaipost, thaigov, itax, bangkokbiz, thebangkokinsight, springnews

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น