PDPA คืออะไร สำคัญอย่างไร เราต้องรู้อะไรบ้าง?

ถ่ายรูปลูกค้าลงเพจร้านค้า จะผิดกฎหมายถ่ายรูป PDPA ไหม?
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

ในยุคที่ข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าทอง หลากหลายธุรกิจต่างก็ต้องการข้อมูลจากผู้บริโภค ทั้งเพื่อส่งเสริมการขายและทำการตลาด การคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” เลยกลายเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญควบคู่กันไป กฎหมาย PDPA จึงถูกพูดถึงกันมากช่วงนี้ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเรา ๆ ต้องรู้อะไรบ้าง วันนี้เงินติดล้อจะมาแนะนำกันครับ

PDPA คืออะไร ?

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในชื่อ PDPA ซึ่งย่อมาจากคำว่า ‘Personal Data Protection Act’ เป็นกฎหมายที่เข้ามากำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก็เพียงบางหมวดเท่านั้น เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จึงมีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้จากเดิมออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

PDPA จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถ ระบุตัวตน ของคน ๆ นั้นได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าข่ายความคุ้มครอง พ.ร.บ.นี้ ได้แก่ :

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่า “ใครเป็นเจ้าของ” ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทร เลขประจำตัวประชาชน บัญชีธนาคาร หรือทะเบียนรถ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือ sensitive data เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ข้อมูลส่วนนี้จึงต้องมีความคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง

ส่วนข้อมูลที่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นข้อมูลนิติบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อีเมลฝ่ายงานของบริษัท, เลขทะเบียนบริษัท หรือที่อยู่สำนักงาน

ก่อนให้ข้อมูลทุกครั้ง ต้องดูอะไรบ้าง?

ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับใครทุกครั้ง ไม่ว่าจะให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ รวมไปถึงบนแอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ ต้องอ่านเอกสารความยินยอมให้ดีก่อนที่จะเซ็น หรือคลิกเลือกยินยอม โดยเอกสารยินยอมหรือข้อความที่ระบุในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นต้องมีความชัดเจนว่าจะนำข้อมูลไปทำอะไร เป็นตัวหนังสือที่เป็นภาษาที่อ่านง่าย ไม่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด รวมถึงคำนึงถึงความอิสระ และไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่คุณต้องรู้ !

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดให้พวกเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ดังนี้

  1. สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล หรือเวลาจะนำข้อมูลไปใช้
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เมื่อไหร่ก็ได้
  3. สิทธิในการอนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง
  4. สิทธิในการถอดถอนความยินยอมในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เราเคยได้ให้ไว้
  5. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  6. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
  7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน หรือให้ถูกต้อง
  8. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องรู้มี PDPA แล้ว ชีวิตดียังไง?

หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร จริง ๆ แล้วการมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะช่วยให้เจ้าของข้อมูลส่วนตัวรู้ และสามารถจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มากขึ้น

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้สมมุติว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นรถยนต์” เวลาเพื่อนของคุณจะขอยืมรถ หรือถ้าจะเอารถไปที่ไหนจะต้องขออนุญาตกับคุณก่อน จะส่งให้ใครต่อก็ต้องบอกให้คุณรู้ และแน่นอนคุณมีสิทธิในการขอรถคืน หรือกำหนดเงื่อนไขในการใช้รถได้ตามข้อตกลงกับเพื่อนของคุณ ได้ทุกเมื่อ

นอกจากจะสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เพิ่มขึ้นแล้ว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่า ข้อมูลของคุณจะปลอดภัย, ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเอง

สรุป

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนัก เพื่อประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยในข้อมูลของตัวคุณ การมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ทำให้หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญในสิทธิด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมากขึ้น และเงินติดล้อก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

รู้ยัง? เงินติดล้อปรับใช้ PDPA ด้วยนะ

สำหรับทุกการทำธุรกรรม หรือบริการสินเชื่อทะเบียนรถ และประกันจากเงินติดล้อ ได้มีจัดการข้อมูลตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  ทำให้มั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลของคุณจะปลอดภัย ไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ขอข้อมูลได้แจ้งและคุณได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเอง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Cookie (คุกกี้)

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น