หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > เงินติดล้อ ส่วนผสมที่ดีที่สุดจากสองระบบการเงินเพื่อคุณ

เงินติดล้อ ส่วนผสมที่ดีที่สุดจากสองระบบการเงินเพื่อคุณ

VIEW 572 คน
เงินติดล้อ ส่วนผสมที่ดีที่สุดจากสองระบบการเงินเพื่อคุณ
เมื่อพูดถึงระบบการเงิน อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีก็จะมีอยู่ 2 ระบบด้วยกัน นั่นก็คือส่วนที่อยู่ในระบบได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน และ ส่วนที่อยู่นอกระบบได้แก่ ผู้ปล่อยกู้แบบท้องถิ่น หรือเรียกแบบง่ายๆ ว่ากู้ยืมนอกระบบหรือเงินกู้นอกระบบ
 
แล้วอย่างนี้เวลาที่เกิดเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมา ควรจะกู้กับที่ไหนถึงจะดีล่ะ? บทความนี้จะอธิบายเรื่องระบบการเงินให้กระจ่าง ไขข้อข้องใจให้คุณอย่างถี่ถ้วน
 

ทำความเข้าใจกับระบบการเงิน


ระบบการเงินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้
 • ระบบการเงินแบบธนาคาร

ระบบการเงินแบบธนาคาร คือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ภายใต้การควบคุมจากรัฐบาล จึงมีความน่าเชื่อถือ และวางใจในด้านความปลอดภัยได้ แต่ในขั้นตอนการยื่นกู้ต้องใช้การตรวจสอบค่อนข้างละเอียด ผู้ยื่นกู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายรับไม่มั่นคงมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่อนข้างต่ำ

ข้อดี: อัตราดอกเบี้ยสมเหตุสมผล เจรจาได้อย่างยืดหยุ่น เอกสารครบครันระบุรายละเอียดชัดเจน มีความเป็นธรรมกับผู้กู้
ข้อเสีย: มีการตรวจสอบอาชีพ และประวัติทางการเงินอย่างละเอียด ผู้ยื่นกู้ที่มีรายได้ไม่มั่นคงมีโอกาสอนุมัติค่อนข้างต่ำ

ทำความเข้าใจกับระบบการเงิน
 • ระบบการเงินแบบท้องถิ่น

ระบบการเงินแบบท้องถิ่น  ซึ่งในที่นี้มีได้ทั้งที่อยู่ในระบบซึ่งมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และ ส่วนกลุ่มที่จะกล่าวถึงคือกลุ่มที่ไม่ได้มีการจดหรือขึ้นทะเบียน  หรือเป็นที่รู้จักกันกันดีและเรียกกันว่า เงินกู้นอกระบบ บริหารโดยผู้ปล่อยกู้ที่ไม่ใช่ระบบการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยกู้ได้ตามกฎหมาย จำนวนของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจึงมีอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (กฎหมายกำหนดที่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี) แต่สามารถกู้ได้ง่ายโดยไม่ตรวจสอบประวัติของผู้กู้มาก

ข้อดี: ปล่อยกู้ง่าย ไม่ตรวจสอบอาชีพและประวัติทางการเงินของผู้กู้โดยละเอียด
ข้อเสีย: อัตราดอกเบี้ยสูง อาจนับเป็นรายวันหรือรายเดือน ไม่มีระยะเวลาผัดผ่อน มีโอกาสก่อหนี้ก้อนโตให้กับผู้กู้

หากจะให้สรุปสั้นๆ ระบบการเงินแบบธนาคาร จะมีความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นกู้มากกว่า แต่ก็เข้าถึงได้ยากสำหรับบางอาชีพ ในขณะระบบการเงินแบบท้องถิ่นนั้นแม้จะเข้าถึงได้ง่าย แต่ผู้ยื่นกู้กลับเสียเปรียบเป็นอย่างมาก มีโอกาสเป็นหนี้ก้อนโต

เงินติดล้อได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ยื่นกู้ที่ไม่มีประวัติทางการเงินที่ชัดเจน เราไม่อยากให้คุณต้องไปกู้นอกระบบให้เสี่ยงหนี้สินล้นพ้นตัว จึงดึงเอาข้อดีของทั้ง 2 ระบบมาปรับปรุง เพื่อให้การบริการของเราเข้าถึง และตอบโจทย์พวกเหล่าลูกค้าอย่างดีที่สุด
 

เงินติดล้อ ส่วนผสมที่ดีที่สุดระหว่าง 2 ระบบการเงิน


เงินติดล้อคัดสรรจุดเด่นจากทั้ง 2 ระบบ เพื่อสร้างระบบการเงินมาตรฐานที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ โปร่งใส จริงใจ เป็นธรรม เหมือนระบบธนาคาร แต่อนุมัติรวดเร็วและเป็นกันเองเหมือนเงินกู้ท้องถิ่น
 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ไม่คงที่ หรือระบุแหล่งที่มายาก ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สินเชื่อของเราสร้างโอกาสให้ชีวิตหมุนต่อได้

เงินติดล้อ ส่วนผสมที่ดีที่สุดระหว่าง 2 ระบบการเงิน

เราบริการด้วยใจ ให้บริการโดยคิดถึงลูกค้าเป็นหลัก หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะกู้สินเชื่อ เราอยากให้คุณพิจารณาความแต่ละข้อต่อไปนี้ เพื่อให้เห็นความใส่ใจของเงินติดล้อ
 

ความโปร่งใสในการให้บริการ

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ และตามสาขาต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน
 • มี Call Center คอยติดตามเพื่อเน้นย้ำความถูกต้องของเงื่อนไขสินเชื่อให้ลูกค้าได้ทราบ
 • มีเอกสารสรุปเงื่อนไขการกู้ยืมชัดเจน พร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนทำสัญญา
 • มีใบเสร็จรับเงินที่แจกแจงอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน
 • มีสำเนาสัญญาสินเชื่อให้กับลูกค้า

การให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึง

 • นำส่งประวัติการชำระเงินของลูกค้าให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับลูกค้าสินเชื่อมอเตอร์ไซค์
 • Call Center ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการโครงการสร้างความรู้ทางการเงินสำหรับชุมชน

ความเป็นธรรมในการให้กู้ยืม

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • เจรจาการประนอมหนี้เมื่อลูกค้ามีปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น
 • หากเกิดกรณียึดสินทรัพย์ และถูกนำออกขายทอดตลาด จะมีการคืนเงินส่วนต่างที่ได้มาจากการขายสินทรัพย์ที่ถูกยึดให้กับลูกค้า (ในกรณีที่มีผลกำไร)

ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

 • มีการประเมินคุณภาพการบริการในสาขาของเงินติดล้อโดยใช้ลูกค้านิรนาม (Mystery Shopping) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบาย และบริการลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่
 • มีการเยี่ยมตรวจสาขาแบบไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานตื่นตัวในการบริการลูกค้า
 • จัดเก็บเอกสารทะเบียนรถของลูกค้าอย่างปลอดภัย และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างเป็นระบบ
 • จัดการอบรมด้านกฎหมายการติดตามทวงถามหนี้ให้กับพนักงานหน่วยติดตามหนี้
หากคุณมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินแต่ยังไม่มั่นใจ คุณสามารถปรึกษาทางเงินติดล้อก่อนได้ครับ เรามีบริการสินเชื่อหลากหลายดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเงินได้อย่างเป็นธรรม สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการติดต่อกลับได้ที่ >>>  https://www.tidlor.com/th/autoloan/car.html
 
หรือสอบถามพวกเราผ่าน Call Center 088-088-0880 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ พวกเรายินดีให้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนครับ!

Back to top