หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม

ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม

VIEW 386 คน
ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม
Enter security code:
 Security code

ถ้าสังเกตบนท้องถนนให้ดีจะพบว่ามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายประเภท บ้างก็เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ หรือรถพ่วง จึงเกิดคำถามเอะใจว่า ในประเทศไทยมีประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายกี่ประเภท ที่ใช้ขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ มีกฎหมายความสูงรถบรรทุกกำกับเอาไว้ไหม แล้วถ้าอยากขอสินเชื่อรถบรรทุกกับเงินติดล้อ จะต้องเป็นรถบรรทุกประเภทใดบ้างนะ?

ทำไมประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายต้องมีหลายประเภท?

เนื่องจากประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการเกษตรที่เยอะมาก เช่น ปลูกไร่อ้อย ปลูกข้าว โรงฆ่าสัตว์ รับถมดิน ขนแก๊ส ฯลฯ การมีประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภทจึงตอบสนองให้ตรงกับลักษณะของสินค้าที่ใช้ขนส่ง รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งพื้นที่ที่รถขนส่งต้องใช้สัญจรไปมาด้วย เช่น

 • ทำไร่ทำสวน ผลผลิตที่ได้มาและเตรียมนำส่งออกเป็นพืชผักผลไม้ ส่วนมากแล้วจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อที่มีผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันการหล่นของสินค้า หรือรถพ่วงเพื่อขนสินค้ารอบเดียว
 • เนื้อสัตว์ เนื้อไก่ เนื้อหมู ผลผลิตที่ได้มาเป็นของสดรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องมีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่เพื่อรักษาความสดเอาไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะถึงมือลูกค้า
ดังนั้น การมีประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าให้เลือกใช้หลายประเภท จึงตอบโจทย์การทำธุรกิจได้ดีที่สุด เมื่อเลือกใช้รถถูกประเภท สินค้าก็เสียหายน้อยลงและสร้างกำไรได้มากขึ้นนั่นเอง
ประเภทรถบรรทุก ขนส่งสินค้า ตามกฎหมาย

ประเภทรถบรรทุก รถขนส่งสินค้าตามกฎหมาย มีกี่ประเภท?

กรมการขนส่งทางบก ได้ระบุไว้ว่า รถบรรทุกเป็นรถที่ใช้ขนสัตว์หรือสิ่งของเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าจ้างจากการทำธุรกิจ โดยประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายแบ่งออกด้วยกันเป็น 9 ชนิดตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งประเภทรถบรรทุกสามารถแจกแจงได้ ดังนี้

 1. รถกระบะบรรทุก

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายชนิดแรกคือ “รถกระบะบรรทุก” เป็นการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมในขนาดเล็ก ทำให้การขนส่งคล่องตัวมากขึ้นเพราะเป็นรถขนาดเล็ก นิยมใช้ในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SME

 2. รถตู้บรรทุก

  รถตู้บรรทุกเป็นประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าตามกฎหมายที่มีที่นั่งผู้โดยสารแค่ตอนเดียว และพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือมีไว้เพื่อใส่สินค้าในตู้ทึบโดยเฉพาะ นิยมใช้ในธุรกิจที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของสินค้า เช่น เนื้อสัตว์ ของแช่เย็น เพื่อรักษาคุณภาพให้ดีจนกว่าจะถึงมือลูกค้า หรือ สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 3. รถบรรทุกของเหลว

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายในลำดับที่ 3 คือรถบรรทุกของเหลวตามชื่อเลยนะครับ มีไว้เพื่อบรรทุกของเหลวตามความเหมาะสมของสินค้านั้น โดยด้านหลังจะมีลักษณะเป็นหลอดหรือแทงก์ โดยมากจะพบในรถบรรทุกขนส่งสินค้าเช่น น้ำ หรือกากน้ำตาล

 4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย

  รถบรรทุกวัสดุอันตราย มีลักษณะคล้ายคลึงกับรถบรรทุกของเหลว ที่ด้านหลังรถจะเป็นแท่งหลอดหรือแทงก์ไว้บรรจุสินค้า โดยมีความหนาแน่นในการป้องกันไม่ให้วัสดุรั่วไหลและมีป้ายเตือนให้ระวัง โดยจะใช้ขนส่งสินค้าที่เป็นวัสดุอันตรายทั้งสิ้น เช่น วัตถุไวไฟ น้ำมัน สารเคมีต่างๆ เป็นประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายที่พบเห็นได้บ่อยๆ บนถนนเลยครับ

 5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ

  รถบรรทุกเฉพาะกิจถือเป็นประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายที่พบเห็นได้บ่อยบนท้องถนนเช่นกัน ตามชื่อเลยนะครับเฉพาะกิจที่มีไว้เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น เช่น รถบรรทุกถังผสมคอนกรีต รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงของบริษัทก่อสร้างชั้นนำ รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรงของกรุงเทพฯ รถดูดฝุ่นและรถกวาดถนนของเขต เป็นต้น

 6. รถพ่วง

  ประเภทรถบรรทุกขนส่งสินค้าตามกฎหมายในข้อนี้ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยการลากจูงเท่านั้น โดยตัวหัวรถจะเป็นตัวรถที่พร้อมขับเคลื่อน และท้ายรถจะถูกเรียกว่ารถพ่วงที่มีล้อเพลาในตัวเอง ต่อพ่วงกันด้วยอุปกรณ์ลากจูง ที่จะพบได้ คือ ขนส่งสินค้าในการบรรทุกจำนวนมาก เช่น รถขนอ้อย เป็นต้น

 7. รถกึ่งพ่วง

  รถกึ่งพ่วงเป็นรถบรรทุกสินค้าที่ไม่สามารถทำงานแยกจากกัน ระหว่างส่วนหัวเทรลเลอร์และส่วนท้ายที่เป็นรถพ่วงต้องรับน้ำหนักร่วมกัน (แต่สามารถถอดแยกจากกันได้) โดยหัวรถลากจะติดตั้งจานเทรลเลอร์ไว้ และจะมีกระบะไว้บรรทุกสินค้าด้านหลัง พบเห็นได้ทั่วไปในแถบชานเมือง

 8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

  รถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว จะมีโครงโลหะที่ไว้บรรจุสินค้าซึ่งรองรับสินค้าได้มากที่สุดในบรรดาประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายทั้งหมด สามารถปรับความยาวช่วงล้อระหว่างรถลากจูงได้ ถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกถึงรถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ครับ

 9. รถลากจูง

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายลำดับสุดท้ายคือรถลากจูง เปรียบเสมือนฮีโร่เวลาที่รถเสีย เช่น ยางแตก ยางระเบิด มีหน้าที่ใช้ลากจูงตามชื่อเลยครับ เช่น ลากรถพ่วง ลากรถกึ่งพ่วง หรือรถลากจูงเวลารถเสียที่ต้องเข้าซ่อมที่อู่รถยนต์หรือศูนย์รถยนต์ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

สินเชื่อรถบรรทุก เงินติดล้อ

รถบรรทุก 9 ชนิดใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม?

คำตอบคือ “ได้” แต่ในบรรดาประเภทรถบรรทุกตามกฎหมาย 9 ชนิดที่กล่าวไปข้างต้น มีอยู่ไม่กี่ประเภทที่จะเห็นได้บ่อยๆ ว่านำมาขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เช่น รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถพ่วง 6 ล้อ หรือรถพ่วง 10 ล้อ เพราะรถบรรทุกสินค้าเหล่านี้เป็นรถส่วนตัวที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใด เป็นการทำธุรกิจของตนเอง

เหตุผลที่ใช้ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมาย 3 ชนิดมาขอสินเชื่อก็เพื่อนำไปต่อยอดทางกิจการร้านค้า ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ให้มีเงินต่อยอดทางการค้า ให้ธุรกิจโตขึ้น และเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ต่างจากรถประเภทอื่นที่คนขับรถบรรทุกไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆ จึงไม่ค่อยนิยมนำมาขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

เพราะเงินติดล้อเข้าใจดีว่าการอยากได้เงินก้อนมาหมุนต่อไปในชีวิตต้องมีความเร็วและไว ดังนั้น การจำนำทะเบียนรถบรรทุก หรือขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกกับเงินติดล้อ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และรับรถบรรทุกอายุสูงสุด 25 ปี ได้เงินก้อนไว้ใช้และยังมีรถบรรทุกไว้สร้างรายได้อีกด้วย

สรุป

ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีด้วยกัน 9 ชนิด ซึ่งทุกคนคงเคยพบเห็นบ่อยๆ บนท้องถนนในประเทศไทยกันอยู่แล้ว แต่สำหรับการขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เงินติดล้อ มีรถบรรทุกไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่นำมาจำนำทะเบียนรถบรรทุก เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ หรือรถพ่วง เพราะรถบรรทุกเหล่านี้คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใด แต่เป็นคนทำธุรกิจที่มีรถบรรทุกและต้องการได้เงินก้อนมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

Enter security code:
 Security code

บทความอื่น ๆ

เป็นคนโสดขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอนุมัติง่ายๆ ได้ ไม่ง้อคนค้ำประกัน

ครองโสดมานานปีก็มีสิทธิ์กู้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์อนุมัติง่ายๆ ไม่ต้องง้อคนค... อ่านต่อ
VIEW 107 คน

อยากถูกหวยเพื่อใช้หนี้ แต่โอกาสถูกหวยมีเพียง 1.41% ควรเสี่ยงดีไหม?

ทุกงวดมีโอกาสถูกหวยแค่ 1.41% แต่ก็ไม่มีใครหยุดเล่นเพราะอยากถูกหวยใช้หนี้ แล้วการเล... อ่านต่อ
VIEW 1467 คน

ผ่อนรถไม่ไหว รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้ไหม กู้ใหม่ได้หรือเปล่า

เศรษฐกิจทำให้ต้องตกที่นั่งลำบากถึงเวลาต้องตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์กันแล้ว แต่ก็ก... อ่านต่อ
VIEW 332 คน
Back to top