หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม

ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม

VIEW 4170 คน
ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีกี่แบบ แล้วใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม
Enter security code:
 Security code

ถ้าสังเกตบนท้องถนนให้ดีจะพบว่ามีรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายประเภท บ้างก็เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ หรือรถพ่วง จึงเกิดคำถามเอะใจว่า ในประเทศไทยมีประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายกี่ประเภท ที่ใช้ขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ มีกฎหมายความสูงรถบรรทุกกำกับเอาไว้ไหม แล้วถ้าอยากขอสินเชื่อรถบรรทุกกับเงินติดล้อ จะต้องเป็นรถบรรทุกประเภทใดบ้างนะ?

ทำไมประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายต้องมีหลายประเภท?

เนื่องจากประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการเกษตรที่เยอะมาก เช่น ปลูกไร่อ้อย ปลูกข้าว โรงฆ่าสัตว์ รับถมดิน ขนแก๊ส ฯลฯ การมีประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภทจึงตอบสนองให้ตรงกับลักษณะของสินค้าที่ใช้ขนส่ง รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งพื้นที่ที่รถขนส่งต้องใช้สัญจรไปมาด้วย เช่น

 • ทำไร่ทำสวน ผลผลิตที่ได้มาและเตรียมนำส่งออกเป็นพืชผักผลไม้ ส่วนมากแล้วจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อที่มีผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันการหล่นของสินค้า หรือรถพ่วงเพื่อขนสินค้ารอบเดียว
 • เนื้อสัตว์ เนื้อไก่ เนื้อหมู ผลผลิตที่ได้มาเป็นของสดรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องมีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่เพื่อรักษาความสดเอาไว้ให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะถึงมือลูกค้า
ดังนั้น การมีประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าให้เลือกใช้หลายประเภท จึงตอบโจทย์การทำธุรกิจได้ดีที่สุด เมื่อเลือกใช้รถถูกประเภท สินค้าก็เสียหายน้อยลงและสร้างกำไรได้มากขึ้นนั่นเอง
ประเภทรถบรรทุก ขนส่งสินค้า ตามกฎหมาย

ประเภทรถบรรทุก รถขนส่งสินค้าตามกฎหมาย มีกี่ประเภท?

กรมการขนส่งทางบก ได้ระบุไว้ว่า รถบรรทุกเป็นรถที่ใช้ขนสัตว์หรือสิ่งของเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าจ้างจากการทำธุรกิจ โดยประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายแบ่งออกด้วยกันเป็น 9 ชนิดตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งประเภทรถบรรทุกสามารถแจกแจงได้ ดังนี้

 1. รถกระบะบรรทุก

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายชนิดแรกคือ “รถกระบะบรรทุก” เป็นการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมในขนาดเล็ก ทำให้การขนส่งคล่องตัวมากขึ้นเพราะเป็นรถขนาดเล็ก นิยมใช้ในธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SME

 2. รถตู้บรรทุก

  รถตู้บรรทุกเป็นประเภทรถบรรทุกหรือรถขนส่งสินค้าตามกฎหมายที่มีที่นั่งผู้โดยสารแค่ตอนเดียว และพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือมีไว้เพื่อใส่สินค้าในตู้ทึบโดยเฉพาะ นิยมใช้ในธุรกิจที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของสินค้า เช่น เนื้อสัตว์ ของแช่เย็น เพื่อรักษาคุณภาพให้ดีจนกว่าจะถึงมือลูกค้า หรือ สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 3. รถบรรทุกของเหลว

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายในลำดับที่ 3 คือรถบรรทุกของเหลวตามชื่อเลยนะครับ มีไว้เพื่อบรรทุกของเหลวตามความเหมาะสมของสินค้านั้น โดยด้านหลังจะมีลักษณะเป็นหลอดหรือแทงก์ โดยมากจะพบในรถบรรทุกขนส่งสินค้าเช่น น้ำ หรือกากน้ำตาล

 4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย

  รถบรรทุกวัสดุอันตราย มีลักษณะคล้ายคลึงกับรถบรรทุกของเหลว ที่ด้านหลังรถจะเป็นแท่งหลอดหรือแทงก์ไว้บรรจุสินค้า โดยมีความหนาแน่นในการป้องกันไม่ให้วัสดุรั่วไหลและมีป้ายเตือนให้ระวัง โดยจะใช้ขนส่งสินค้าที่เป็นวัสดุอันตรายทั้งสิ้น เช่น วัตถุไวไฟ น้ำมัน สารเคมีต่างๆ เป็นประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายที่พบเห็นได้บ่อยๆ บนถนนเลยครับ

 5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ

  รถบรรทุกเฉพาะกิจถือเป็นประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายที่พบเห็นได้บ่อยบนท้องถนนเช่นกัน ตามชื่อเลยนะครับเฉพาะกิจที่มีไว้เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น เช่น รถบรรทุกถังผสมคอนกรีต รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงของบริษัทก่อสร้างชั้นนำ รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรงของกรุงเทพฯ รถดูดฝุ่นและรถกวาดถนนของเขต เป็นต้น

 6. รถพ่วง

  ประเภทรถบรรทุกขนส่งสินค้าตามกฎหมายในข้อนี้ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยการลากจูงเท่านั้น โดยตัวหัวรถจะเป็นตัวรถที่พร้อมขับเคลื่อน และท้ายรถจะถูกเรียกว่ารถพ่วงที่มีล้อเพลาในตัวเอง ต่อพ่วงกันด้วยอุปกรณ์ลากจูง ที่จะพบได้ คือ ขนส่งสินค้าในการบรรทุกจำนวนมาก เช่น รถขนอ้อย เป็นต้น

 7. รถกึ่งพ่วง

  รถกึ่งพ่วงเป็นรถบรรทุกสินค้าที่ไม่สามารถทำงานแยกจากกัน ระหว่างส่วนหัวเทรลเลอร์และส่วนท้ายที่เป็นรถพ่วงต้องรับน้ำหนักร่วมกัน (แต่สามารถถอดแยกจากกันได้) โดยหัวรถลากจะติดตั้งจานเทรลเลอร์ไว้ และจะมีกระบะไว้บรรทุกสินค้าด้านหลัง พบเห็นได้ทั่วไปในแถบชานเมือง

 8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

  รถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว จะมีโครงโลหะที่ไว้บรรจุสินค้าซึ่งรองรับสินค้าได้มากที่สุดในบรรดาประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายทั้งหมด สามารถปรับความยาวช่วงล้อระหว่างรถลากจูงได้ ถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกถึงรถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ครับ

 9. รถลากจูง

  ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายลำดับสุดท้ายคือรถลากจูง เปรียบเสมือนฮีโร่เวลาที่รถเสีย เช่น ยางแตก ยางระเบิด มีหน้าที่ใช้ลากจูงตามชื่อเลยครับ เช่น ลากรถพ่วง ลากรถกึ่งพ่วง หรือรถลากจูงเวลารถเสียที่ต้องเข้าซ่อมที่อู่รถยนต์หรือศูนย์รถยนต์ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

<a href='https://www.tidlor.com/th/autoloan/reducingbalance.html' target='_blank'>สินเชื่อ</a>รถบรรทุก เงินติดล้อ

รถบรรทุก 9 ชนิดใช้ขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกได้ไหม?

คำตอบคือ “ได้” แต่ในบรรดาประเภทรถบรรทุกตามกฎหมาย 9 ชนิดที่กล่าวไปข้างต้น มีอยู่ไม่กี่ประเภทที่จะเห็นได้บ่อยๆ ว่านำมาขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เช่น รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถพ่วง 6 ล้อ หรือรถพ่วง 10 ล้อ เพราะรถบรรทุกสินค้าเหล่านี้เป็นรถส่วนตัวที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใด เป็นการทำธุรกิจของตนเอง

เหตุผลที่ใช้ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมาย 3 ชนิดมาขอสินเชื่อก็เพื่อนำไปต่อยอดทางกิจการร้านค้า ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ให้มีเงินต่อยอดทางการค้า ให้ธุรกิจโตขึ้น และเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ต่างจากรถประเภทอื่นที่คนขับรถบรรทุกไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆ จึงไม่ค่อยนิยมนำมาขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

เพราะเงินติดล้อเข้าใจดีว่าการอยากได้เงินก้อนมาหมุนต่อไปในชีวิตต้องมีความเร็วและไว ดังนั้น การจำนำทะเบียนรถบรรทุก หรือขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกกับเงินติดล้อ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และรับรถบรรทุกอายุสูงสุด 25 ปี ได้เงินก้อนไว้ใช้และยังมีรถบรรทุกไว้สร้างรายได้อีกด้วย

สรุป

ประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายมีด้วยกัน 9 ชนิด ซึ่งทุกคนคงเคยพบเห็นบ่อยๆ บนท้องถนนในประเทศไทยกันอยู่แล้ว แต่สำหรับการขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เงินติดล้อ มีรถบรรทุกไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่นำมาจำนำทะเบียนรถบรรทุก เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ หรือรถพ่วง เพราะรถบรรทุกเหล่านี้คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเอง ไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใด แต่เป็นคนทำธุรกิจที่มีรถบรรทุกและต้องการได้เงินก้อนมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Facebook Inbox เงินติดล้อ: facebook.com/messages/t/ngerntidlor
 • โทรเข้า Call Center เงินติดล้อ: 088-088-0880
 • หรือกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

Enter security code:
 Security code
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

โอนรถยนต์เสียเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมได้ไหม?

ใครที่มองหาข้อมูลว่า โอนรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง โอนรถที่ไหน เสียกี่บาท กี่วันได้เล... อ่านต่อ
VIEW 164281 คน

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ เสริมมงคล แคล้วอุบัติภัย

ออกรถมาใหม่ คนไทยส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อในการกราบไหว้แม่ย่านาง ดูวิธีการไหว้แม่ย... อ่านต่อ
VIEW 893458 คน

เริ่มใช้แล้ว! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ โทษหนัก ปรับเงินเป็นแสน

รู้หรือไม่! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียค... อ่านต่อ
VIEW 77 คน
Back to top