หน้าแรก > บทความ > การเงินน่ารู้ > การบริหารหนี้ > โอนรถแบบ “โอนลอย” ต่างจากโอนทั่วไปยังไง

โอนรถแบบ “โอนลอย” ต่างจากโอนทั่วไปยังไง

VIEW 586074 คน
โอนรถแบบ “โอนลอย” ต่างจากโอนทั่วไปยังไง
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี ... เงินติดล้อก็รับครับ
Enter security code:
 Security code

ก่อนทำการซื้อ-ขายรถ คุณรู้เรื่องการโอนดีพอแล้วรึยัง?

นอกจากเรื่องจัดเตรียมเอกสารซื้อขายแล้ว ในขั้นตอนการโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของใหม่ มีการโอนที่เรียกว่า “โอนลอย” ซึ่งเป็นการโอนที่เป็นที่นิยมในการซื้อขายรถอย่างมาก เนื่องจากผู้ขายไม่ต้องไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่งทางบกให้เสียเวลา และได้รับเงินจากการขายรถทันทีเมื่อทำการโอนลอยเสร็จ

แต่ก่อนทำการโอนลอยผู้ซื้อและผู้ขายรถ ต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อน เพราะการโอนลอยแม้จะสะดวก แต่ก็อาจมีผลกระทบที่จะตามมาภายหลังได้หากไม่รัดกุม

โอนลอยรถ คืออะไร

การโอนทั่วไปหลังจากการซื้อขายเพื่อเปลี่ยนเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถบรรทุก หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายไปจดทะเบียนผู้ครอบครองใหม่ยังสำนักงานขนส่ง

แต่สำหรับการโอนลอย เป็นการเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอน หรือหากกรอกชื่อผู้รับโอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนให้เรียบร้อยที่กรมขนส่งทางบก

สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นการโอนลอย

 • ในแบบคำขอโอนมีเพียงชื่อผู้โอน (ชื่อเจ้าของรถ)
 • ยังไม่มีชื่อผู้รับโอน หรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่ง
 • ชื่อของเล่มทะเบียนรถยังเป็นชื่อเจ้าของเดิม (เพราะยังไม่ได้โอนที่กรมขนส่ง)

การโอนลอยรถดีอย่างไร?

มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจกลัวว่า การโอนลอย จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง แต่จริงๆ แล้วการโอนลอยมีข้อดีอยู่นั่นคือ เมื่อทำเอกสารการโอนลอยแล้ว ผู้ขายสามารถรับเงินจากขายรถได้ทันที ช่วยให้สะดวกทั้งผู้ขายและผู้ดำเนินการต่อ

ข้อดีของการโอนลอย

 • ทำการซื้อขายรถได้เร็วขึ้นหากผ่านคนกลาง

  สำหรับคนที่ต้องการขายรถต่อไปยังเต็นท์รถมือสองหรือฝากขาย ทางคนที่รับไปขายต่อไม่จำเป็นต้องเซ็นรับโอน เพราะรถต้องนำไปขายให้กับเจ้าของใหม่ โดยเมื่อทำการขายได้แล้วจึงนำใบโอนลอยไปให้คนซื้อคนใหม่เซ็นในส่วนผู้รับโอนภายหลัง

  การโอนลอยรถดีอย่างไร?

  การโอนลอยในกรณีนี้ช่วยคนกลางหรือเต็นท์รถมือสองที่รับรถไปขาย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำการโอนที่กรมขนส่งหลายรอบ ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายต่อ

  แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก

  (ดาวน์โหลดแบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก ได้ที่นี่)

  เมื่อผู้ซื้อรถต่อเซ็นรับโอนแล้ว สามารถนำเอกสารการโอนลอยนี้ไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่ง โดยผู้ที่ไปทำเรื่องโอนจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องนำหนังสือมอบอำนาจการโอน จากเจ้าของรถเดิมไปด้วย

 • เจ้าของรถไม่ต้องเสียเวลาเดินเรื่องเอง

  ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถเป็นผู้ขายต่อเองโดยไม่ผ่านคนกลาง ก็สามารถเซ็นโอนลอย เพื่อให้เจ้าของรถคันใหม่เป็นผู้ดำเนินเรื่องการโอนเอง ช่วยให้เจ้าของรถไม่ต้องไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่กรมขนส่งด้วยตัวเอง โดยให้ทำการเซ็นหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้เจ้าของรถคันใหม่ไปทำเรื่องเอง

  หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก

  (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก ได้ที่นี่)

การโอนลอยรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หากคุณต้องการทำโอนลอย เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • หนังสือสัญญาซื้อขาย
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นถูกต้องของผู้ซื้อ (ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด
 • แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด
 • หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่งเอง สามารถให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่ซื้อรถต่อไปทำเรื่องโอนแทนได้)

ข้อควรระวังเมื่อทำการโอนลอย

ถ้าคุณกำลังจะขายรถ แล้วต้องการทำโอนลอยเพื่อความสะดวกในการโอน สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเอกสารที่ต้องทำอย่างรัดกุม โดยจะต้อง

 • กรอกวันที่และสัญญาทั้งหมดให้ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง กำกับชื่อ พร้อมขีดคร่อม “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน xxxx เท่านั้น”
 • ในสัญญาซื้อขายให้ระบุว่ายังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง
 • ในสัญญาซื้อขายควรมีพยานเซ็นด้วย

ประกันติดล้อ 0%25 10 เดือน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากโอนลอย

เมื่อทำการโอนลอย ถ้าหากยังไม่ได้ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย เมื่อรถที่ขายไปเกิดปัญหาหรือนำไปกระทำความผิด เช่น

 • ถูกใบสั่งจราจร
 • มีคดีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • นำไปก่อเหตุอาชญากรรม
 • นำไปขายต่อแบบผิดกฎหมาย

เจ้าของรถเดิมที่มีชื่อตามเล่มทะเบียนรถ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากยังถือว่าเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวอยู่

ดังนั้น เอกสารการซื้อขายควรมี 2 ฉบับเก็บไว้ทั้งทางผู้ซื้อและผู้ขาย โดยควรขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อเอาไว้ด้วย เพราะเมื่อเกิดคดีความก่อนที่จะมีการโอนอย่างถูกต้อง เจ้าของรถคนเดิมสามารถนำเอกสารเหล่านี้มายืนยันได้ว่ามีการขายไปแล้ว

การทำสัญญาทุกชนิดควรทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

การโอนลอยมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังอยู่ แม้ว่าจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการขายรถสะดวกมากขึ้น แต่ในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายรถ หรือกรอกเอกสารก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง

มีรถอยู่แล้วแต่อยากมีเงินก้อนไว้ใช้ ให้เงินติดล้อเป็นผู้ช่วยของคุณกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ กู้ง่ายอนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่ม รับเงินสดได้ทันทีที่สาขา กรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยครับ

หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี ... เงินติดล้อก็รับครับ
Enter security code:
 Security code
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

บทความอื่น ๆ

โรงรับจำนำ VS สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ กู้เงินด่วนที่ไหนดีกว่ากัน!?

โรงรับจำนำ หรือ จำนำทะเบียนรถยนต์ อะไรคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนที่ตกอย... อ่านต่อ
VIEW 4986 คน

ถ่ายรูปลูกค้าลงเพจร้านค้า จะผิดกฎหมายถ่ายรูป PDPA ไหม?

คนไทยเริ่มออกเที่ยวกันแล้ว อยากชวนมาเช็กว่าของต้องห้ามห้ามนำขึ้นเครื่องบินมีอะไรบ... อ่านต่อ
VIEW 11 คน

ขับรถชนกันแล้วเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีเรียกค่าทำขวัญทำยังไงดี?

ขับรถชนแล้วเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีเลยเรียกค่าทำขวัญจากคุณ แล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีไม่ให... อ่านต่อ
VIEW 88 คน
Back to top