หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ การเล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม เล่นแชร์ได้หรือเปล่า

การเล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม เล่นแชร์ได้หรือเปล่า

การเล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม เล่นแชร์ได้หรือเปล่า
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ถ้าทำสินเชื่อกับบริษัทต่อไปนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

การเล่นแชร์มีมาอย่างยาวนาน แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูง เช่น เจอท้าวแชร์โกง เชิดเงินหนี หรือเจอลูกแชร์เปียแชร์แล้วไม่จ่ายต่อ ใครวางแผนจะเล่น หรือกำลังเล่นแชร์ต้องระวังให้ดี แม้จะมีกฎหมายการเล่นแชร์คอยคุ้มครองลูกแชร์อยู่ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าเงินของคุณจะปลอดภัย ทางที่ดีที่สุดเงินติดล้อแนะนำให้ออมเงินแบบอื่น หรือเลือกวิธีลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น ฝากเงินธนาคาร ซื้อกองทุนรวม ซื้อประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ฯลฯ

การเล่นแชร์คืออะไร

ตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 การเล่นแชร์ คือ การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป โดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย

สมาชิกวงแชร์มีใครบ้าง

สมาชิกวงแชร์จะมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลัก ๆ ดังนี้

 1. ท้าวแชร์ คือ สมาชิกในวงแชร์คนหนึ่งทำหน้าที่รับเงินจากสมาชิกทุกคน มาเก็บรักษาเอาไว้เป็นเงินกองกลาง และจัดการให้สมาชิกได้รับเงินกองกลางตามวิธีที่ตกลงกันไว้
 2. ลูกแชร์ คือ บุคคลที่ตกลงร่วมกันเล่นแชร์ โดยแต่ละคนมีหน้าที่ต้องส่งเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกัน เข้าทุนกองกลางให้ครบเป็นงวด ๆ ไป เพื่อให้สมาชิกในวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป

การเล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม

หลายคนอาจเคยเห็นโฆษณาเชิญชวนให้ร่วมเล่นแชร์ออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่ตามกฎหมายการเล่นแชร์ ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ดังนั้น การร่วมเล่นแชร์ในวงแชร์ต่าง ๆ ไม่ผิดกฎหมาย แต่จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียดสำคัญ ๆ ดังนี้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเล่นแชร์

ตั้งวงแชร์ให้ถูกกฎหมาย

กฎหมายต้องการเข้มงวดกับผู้ที่ตั้งวงแชร์ นายวงแชร์ หรือท้าวแชร์จะต้องตั้งวงแชร์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1. ห้ามตั้งวงแชร์มากกว่า 3 วง
 2. ห้ามมีจำนวนสมาชิกวงแชร์ทุกวงรวมกันเกิน 30 คน
 3. ห้ามมีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดทุกวงรวมกันเกิน 300,000 บาท
 4. ห้ามท้าวแชร์รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากทุนกองกลางเท่านั้น

ถ้าท้าวแชร์ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนี้ เมื่อลูกแชร์ไม่จ่ายค่าแชร์ ท้าวแชร์จะไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้ แต่ลูกแชร์ยังมีสิทธิฟ้องร้องตามกฎหมายได้ถ้าท้าวแชร์หนี หรือมีการล้มวงแชร์เกิดขึ้น

ท้าวแชร์ต้องเป็นบุคคลทั่วไปเท่านั้น

ตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 ห้ามนิติบุคคล รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นท้าวแชร์ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 1 - 3 เท่าของทุนกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ดังนั้น นายวงแชร์ หรือท้าวแชร์จะต้องเป็นบุคคลทั่วไป ถ้าคุณถูกเชิญชวนให้ไปร่วมเล่นแชร์กับบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ เงินติดล้อแนะนำว่าไม่ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะดีที่สุดครับ

เป็นหนี้แชร์ออนไลน์ทำยังไงดี

สำหรับลูกแชร์ที่เป็นหนี้แชร์ออนไลน์อย่าคิดเบี้ยวค่าแชร์เด็ดขาด เพราะการเล่นแชร์เป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่ง (นิติกรรมทางแพ่ง) ถ้าลูกแชร์คิดจะหนีหนี้แชร์ถือว่าเป็นการทำผิดสัญญา อาจถูกฟ้องดำเนินคดีได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

 • กรณีที่เคยส่งเงินเข้ากองกลางมาบ้างแล้ว

ถ้าลูกแชร์คิดจะหนีหนี้แชร์ อาจถูกฟ้องเป็นคดีทางแพ่งเพื่อเรียกเงินคืนทั้งหมด

 • กรณีที่ไม่เคยส่งเงินเข้ากองกลางเลย

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า ติดหนี้แชร์จะติดคุกไหม? จะเป็นกรณีที่คุณไม่เคยส่งเงินเข้ากองกลางเลย และได้เปียแชร์ไปแล้ว ถือว่าตั้งใจเชิดเงินหนีตั้งแต่แรก มีเจตนาเปียแชร์แล้วหนี กรณีนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดนโกงแชร์สามารถแจ้งความที่ไหนได้บ้าง? เงินติดล้อสรุปให้

 • แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ
 • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ (การเล่นแชร์) สายด่วน 1359
 • แจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กรณีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 5 ล้านบาท)

สรุป การเล่นแชร์ไม่ผิดกฎหมาย แต่…

การเล่นแชร์มีความเสี่ยงสูง ทั้งเสี่ยงสูญเสียเงิน ยังเสี่ยงเกิดความขัดแย้งกับสมาชิกในวงแชร์ได้ด้วย แม้เล่นแชร์จะไม่ผิดกฎหมาย และหลายคนอาจมองว่าวงแชร์ช่วยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเงินของคุณจะปลอดภัย ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินทุนจริง ๆ เงินติดล้อขอแนะนำให้เอารถมอเตอร์ไซค์มาขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แทน เพราะปลอดภัยกว่า รถยังอยู่ เงินยังได้ ไม่มีเรื่องให้คุณต้องกังวลใจอย่างแน่นอนครับ

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ถ้าทำสินเชื่อกับบริษัทต่อไปนี้
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด, บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด, บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14 - 24% ต่อปี

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น