หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ รถทะเบียนขาด ทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง

รถทะเบียนขาด ทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง

View 125,225 คน
รถทะเบียนขาด ทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

เรื่องสำคัญที่คนมีรถควรรู้ นอกจากการ ต่อ พ.ร.บ. แล้วยังมีการต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปี (Vehicle Tax) เพื่อให้รถของคุณวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนนนั่นเอง

แล้วถ้าครบรอบต่อทะเบียนรถแต่คุณดันลืมไปเสียภาษี จะต้องทำอะไรบ้าง แล้วรถของคุณจะเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้ไหม บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณ

รถทะเบียนขาด คืออะไร

รถทะเบียนขาด คืออะไร

ในแต่ละปีรถของคุณมีค่าใช้จ่ายประจำปีตามกฎหมายนั่นคือ พ.ร.บ. รถ และต่อภาษีทะเบียนรถ

สำหรับการต่อทะเบียนรถหรือจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี จะได้รับป้ายสี่เหลี่ยมหรือป้ายวงกลมจากกรมขนส่งที่ระบุวันที่ต่อภาษีในปีถัดไป ซึ่งถ้าไม่ไปทำการจ่ายภาษีในวันที่กำหนดนั่น ก็จะเป็นการขาดต่อภาษีทะเบียนรถนั่นเอง

รถทะเบียนขาดต่อภาษี ทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง

ทะเบียนรถขาดต่อภาษีไม่เกิน 3 ปี สามารถซื้อขายได้ตามปกติ แต่ผู้ที่ซื้อรถต่อต้องเอาไปต่อทะเบียนรถเอง และสำหรับธุรกรรมประเภทอื่น เช่น เข้าไฟแนนซ์ จะไม่สามารถทำได้ คุณต้องต่อทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน

ทำอย่างไรเมื่อรถทะเบียนขาด

สังเกตจากป้ายที่ได้จากการต่อภาษีล่าสุด จะบอกวันสิ้นอายุของการต่อทะเบียนรถ โดยเจ้าของรถสามารถต่อภาษีก่อนกำหนดได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเมื่อเกินกำหนดเสียภาษีแล้วจะถูกปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่ต้องชำระต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ

อย่าให้รถขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี

สำหรับเจ้าของรถที่ปล่อยให้รถขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี จะโดนแจ้งจอด โดยมีจดหมายจากกรมขนส่งส่งมาตามที่อยู่ของเจ้าของรถ ให้ระงับการใช้งานรถยนต์และเลขทะเบียนรถนั้นจะถูกยกเลิก

เมื่อทะเบียนรถขาดการต่อภาษีเกิน 3 ปี ต้องดำเนินการขอทะเบียนรถคันนั้นใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังสูงสุด 3 ปี

การต่อทะเบียนรถยนต์ ใช้อะไรบ้าง

สำหรับรถที่ต่อทะเบียนตรงเวลา หรือขาดการต่อทะเบียนแต่ไม่เกิน 3 ปี

การต่อภาษีแบบทั่วไปคือต้องจ่ายตรงตามเวลา หรือต่อภาษีก่อน 90 วันก่อนถึงวันครบกำหนด ซึ่งจะเป็นการต่อภาษีแบบปกติ จ่ายตามจริงและไม่มีค่าปรับ

หากขาดการต่อทะเบียนหลังจากเลยวันต่อไปแล้วแต่ยังไม่เกินกำหนด 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่ต้องชำระต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ

การต่อทะเบียนรถต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • เล่มทะเบียนรถ หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถ
 • พ.ร.บ. รถ
 • หากรถอายุเกิน 7 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่รับรองโดยกรมขนส่ง ซึ่งจะตรวจความพร้อมของสัญญาณไฟ สภาพการเบรก ตรวจควันดำ

เตรียมเอกสารให้พร้อมและนำไปยื่นต่อทะเบียนตามช่องทางต่อภาษีที่สะดวก เช่น

สำหรับรถขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี และโดนแจ้งจอด

รถที่ขาดการต่อทะเบียนเกิน 3 ปี จะมีจดหมายแจ้งจอดจากกรมขนส่ง ทำให้ป้ายทะเบียนรถถูกยกเลิก ซึ่งเจ้าของรถจะต้องนำแผ่นป้ายและสมุดคู่มือไปให้ทางราชการในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน ทำการบันทึกการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การขอทะเบียนใหม่

 • นำแผ่นป้ายและสมุดคู่มือไปให้ทางราชการในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
 • ชำระภาษีที่ค้างย้อนหลัง สูงสุด 3 ปี
 • แจ้งขอใช้รถอีกครั้ง พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม
 • ซื้อ พ.ร.บ. รถใหม่

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการขอทะเบียนใหม่

 • บันทึกการระงับทะเบียน
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • พ.ร.บ. ที่ทำใหม่
 • หนังรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขาย (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเดิม)
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ)

ตรวจสอบให้ดีอย่าให้ทะเบียนรถขาด

เพราะทะเบียนรถที่ขาดการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีจะทำให้รถของคุณไม่สามารถทำธุรกรรมได้ นอกจากการขายต่อเท่านั้น สังเกตวันหมดอายุได้จากป้ายสี่เหลี่ยมที่ติดอยู่หน้ารถ หรือตรวจสอบอัตราภาษีที่ค้างชำระกับกรมการขนส่งทางบกที่ 1584

รถที่ต่อทะเบียนทุกปีขอสินเชื่อได้ไม่ยากกับสินเชื่อทะเบียนรถจากเงินติดล้อ อนุมัติปั๊บ รับเงินสดได้เป็นแสนทันที ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่ม เจอเงินติดล้อที่สาขาไหนก็ขอสินเชื่อได้เลย สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถ กรอกข้อมูลได้ที่ข้างล่างนี้

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น