หน้าแรก บทความ การเงินน่ารู้ การบริหารหนี้ ตอบข้อสงสัยเรื่องสินเชื่อทะเบียนรถที่ควรรู้

ตอบข้อสงสัยเรื่องสินเชื่อทะเบียนรถที่ควรรู้

ตอบข้อสงสัยเรื่องสินเชื่อทะเบียนรถที่ควรรู้
รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

หลายคนน่าจะมีคำถามเกี่ยวกับการขอสินเชื่อทะเบียนรถ เมื่อจะเอารถไปขอสินเชื่อ แล้วรถของคุณสามารถขอสินเชื่อได้แบบใดบ้าง จ่ายดอกเบี้ยแบบไหน และถ้ารถติดไฟแนนซ์อยู่จะทำประกันภัยรถได้หรือไม่?

มาไขข้อสงสัยเหล่านี้กับ 5 ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถ

 1. การขอสินเชื่อรถทำได้กี่แบบ?

  ขอสินเชื่อแบบสัญญากู้ยืมเงิน

  เป็นการขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง รถกระบะ ที่รูปแบบการทำสัญญาเป็นสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบลดต้นลดดอก โดยใช้หลักประกันเป็นเล่มทะเบียนรถตัวจริง และไม่ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ เพียงเซ็นโอนลอยทิ้งไว้ให้กับบริษัทก็สามารถกู้เงินได้เลย

  ซึ่งหลังจากที่ผู้กู้ชำระค่างวดจนหมดครบตามสัญญาแล้ว ทางบริษัทจะคืนเล่มรถที่เป็นหลักประกันให้

  ขอสินเชื่อแบบสัญญาเช่าซื้อ

  เป็นการขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ โดยจัดทำเป็นแบบสัญญาเช่าซื้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งจะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวให้กับบริษัทและตัวเจ้าของรถจะเป็นผู้ครอบครอง

  โดยกรรมสิทธิ์และเล่มทะเบียนของรถคันดังกล่าวจะโอนกลับไปยังเจ้าของรถ ก็ต่อเมื่อชำระค่างวดครบตามสัญญา

  การขอสินเชื่อรถทำได้กี่แบบ?
 2. ขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อย่างไร?

  สำหรับรถมอเตอร์ไซค์สามารถขอสินเชื่อได้ โดยจะมีรูปแบบสัญญาเป็นสัญญากู้ยืมเงิน ใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและทำการเซ็นโอนลอยไว้ให้กับทางบริษัท ซึ่งจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบลดต้นลดดอก

  สำหรับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์อนุมัติง่าย ได้เงินไว ถ้ามีคุณสมบัติครบ

  • บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • อายุของผู้กู้ 21 ปีขึ้นไป
  • รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้กู้เป็นชื่อตัวเอง
  • รถอายุไม่เกิน 15 ปี
  • ประกอบอาชีพพนักงานประจำ / รับจ้าง / ธุรกิจส่วนตัว ที่มีอายุงานมากกว่า 6 เดือน
 3. รถบรรทุกขอสินเชื่อทะเบียนรถได้ไหม?

  สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปสามารถนำมาขอสินเชื่อทะเบียนรถได้เช่นเดียวกับรถยนต์ ซึ่งจะใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและเซ็นโอนลอยเอาไว้กับบริษัทในการขอสินเชื่อ โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  รถบรรทุกขอสินเชื่อทะเบียนรถได้ไหม?
 4. ชำระแบบลดต้นลดดอกคืออะไร?

  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถลดลงได้เรื่อยๆ ได้ในแต่งวดที่จ่าย โดยคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่ ในแต่ละเดือนสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายน้อยหรือจ่ายมาก ถ้าจ่ายเท่าเดิมก็จะจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ถ้าจ่ายเยอะกว่าทุกเดือนดอกเบี้ยก็จะลดลง ซึ่งข้อดีของการชำระแบบลดต้นลดดอกคือ ผู้กู้สามารถใช้เงินก้อนมาปิดยอดก่อนหมดสัญญาได้

  ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่างจากดอกเบี้ยคงที่ยังไง

  สำหรับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสามารถลดลงได้ ถ้าในงวดนั้นจ่ายเงินต้นเท่าเดิมอัตราดอกเบี้ยก็จะไม่ลดลง แต่ถ้าจ่ายมากกว่าเงินต้นก็จะได้ลดดอกเบี้ยลง

  แต่สำหรับดอกเบี้ยงคงที่ อัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเอาไว้แล้วว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยกี่บาทในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละงวดต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมไปจนกว่าจะครบสัญญา

 5. รถที่ขอสินเชื่ออยู่ทำประกันภัยได้ไหม?

  รถติดอยู่ในสัญญาไฟแนนซ์ ไม่มีผลต่อการทำประกันภัยรถทุกประเภท โดยคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ ซึ่งมีประกันภัย 4 ตัวที่ต้องรู้จักเอาไว้

  1. ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

   ทางบริษัทประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองกับผู้กู้ในกรณีที่เสียชีวิต ทุพพลภาพทั้งถาวรและชั่วคราวจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย โดยจะรับผิดชอบการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ให้กับผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

  2. ประกันภัยภาคสมัครใจ

   เป็นประภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบครุมทั้งบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถ รวมถึงตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

  3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

   ประกันภัยนี้คุ้มครองตัวบุคคลผู้เอาประกันในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถ รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

  4. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

   สำหรับ พ.ร.บ. เป็นประกันที่เจ้าของรถทุกคนต้องทำ เนื่องจากเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวันถ้าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมถึงค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต

ต้องการเงินก้อน รถของคุณช่วยได้ด้วยการขอสินเชื่อทะเบียนรถกับเงินติดล้อ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อมและมีคุณสมบัติครบก็ได้อนุมัติเงินไว

นอกจากสินเชื่อทะเบียนรถแล้วก็ยังสามารถเลือกทำประกันภัยรถกับเงินติดล้อ ให้คุณเลือกทำประกันภัยรถได้ตามความต้องการ จากบริษัทประกันภัยหลากหลายที่ร่วมมือกับเงินติดล้อ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเงินติดล้อสาขาใกล้คุณ หรือกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้

รถของคุณผ่อนหมดแล้วหรือยัง?
หมายเหตุ ผ่อนรถอยู่ก็ขอกู้ได้ เพียงคุณมีประวัติชำระที่ดี … เงินติดล้อก็รับ
กรุณากรอกชื่อภาษาไทย
กรุณากรอกนามสกุลภาษาไทย
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข

การกดยืนยันข้อมูล แสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

เงินติดล้อ

บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น