หน้าแรก > บริการออนไลน์ > ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

หลากหลายช่องทางการชำระเงิน
เลือกจ่ายประกันและชำระเงินสินเชื่อ
ผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ได้ดั่งใจ

แอปเงินติดล้อแอปเงินติดล้อ

ดูบิลง่าย จ่ายได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้คุณชำระค่างวดได้สะดวกขึ้น แบบไม่ต้องออกจากบ้าน ด้วยการสร้างคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันเงินติดล้อ นำไปจ่ายผ่านแอปธนาคารต่างๆ หรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน KMA
(Krungsri Mobile App)
ไลน์เงินติดล้อไลน์เงินติดล้อ

บิลไม่มีก็จ่ายง่าย ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบาร์โค้ดชำระเงิน

เพียงสมัครใช้บริการสำหรับลูกค้าปัจจุบันใน Line
เงินติดล้อ ก็สามารถสร้างบาร์โค้ดชำระเงิน เพื่อใช้
ชำระค่างวดในแต่ละรอบการชำระ โดยสามารถ
ชำระเงินผ่านสาขาเงินติดล้อ,
เคาน์เตอร์เซอร์วิส,
เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์
ทุกสาขา และผ่าน สาขา, ATM และ Internet
Banking ของธนาคารทั้ง
15 แห่ง และ Mobile
Banking ของธนาคารทั้ง 13 แห่ง
บัตรชำระค่างวดบัตรชำระค่างวด

พกบัตรไว้ ถึงรอบชำระเมื่อไร ก็จ่าย
ได้ง่าย

ลูกค้าสามารถใช้บัตรชำระค่างวด ในการชำระค่า
งวดแทนใบแจ้งหนี้ โดยสามารถชำระผ่านสาขา
เงินติดล้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี,
เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ
ผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของ
ธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของ
ธนาคาร 13 แห่ง
ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้

ได้บิลปุ๊บ จ่ายได้ปั๊บ ผ่าน Barcode
และ QR Code ให้คุณสะดวกขึ้น ง่าย
ขึ้น ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง

ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อใช้ชำระค่างวดใน
แต่ละรอบการชำระ โดยสามารถชำระเงินผ่านสาขา
เงินติดล้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี,
เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ
ผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของ
ธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของ
ธนาคาร 13 แห่ง

จ่ายบิลสินเชื่อ ด้วยคิวอาร์โค้ด

จ่ายบิลสินเชื่อ ด้วยคิวอาร์โค้ดได้ใน 3 ขั้นตอน ไม่เสียเวลา ไม่ยุ่งยาก นำไปจ่ายได้ทุกแอปธนาคาร
จ่ายบิลสินเชื่อ ด้วยคิวอาร์โค้ด

วิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking

ช่องทางการชำระเงิน 13 ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

1.เลือกเมนูจ่ายเงิน
2.เลือกค้นหารายการที่ต้องการ
3.ใส่จำนวนเงิน
4.ใส่ PIN เพื่อทำรายการ
5.ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จที่ทำการจ่ายสำเร็จแล้ว กดปุ่มเสร็จสิ้น

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ชำระเงินด้วย สแกน QR Code และ Barcode
1.เมื่อเข้าสู่แอป CIMB THAI Digital Banking กดเลือกเมนูสแกนด้านมุมบนขวา
2.สแกน QR Code และ Barcode
3.ระบบจะแสดงชื่อและรหัสร้านค้าพร้อมจำนวนเงิน
4.ตรวจสอบรายการ
5.ใส่รหัสผ่าน
6.ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จที่ทำการจ่ายสำเร็จแล้ว กดปุ่มเสร็จสิ้น
** สามารถสแกนจ่ายเงินได้เฉพาะบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้

เลือกเมนูการจ่ายบิล
เลือกรูปแบบจ่ายบิล เลือกได้ 2 แบบ

ชำระเงินด้วย สแกน QR Code และ Barcode
- เลือกเมนูสแกนบิล
- นำบิลที่ต้องการชำระเงินมาสแกนได้ทั้งรูปแบบ Barcode และ QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อสแกน Barcode หรือ QR Code สำเร็จระบบจะปรากฏหน้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ จำนวนเงินที่ต้องชำระ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป กดที่ปุ่มส่ง OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
- หน้าสรุปรายการของข้อมูลชำระเงิน จะพบยอดเงินคงเหลือ และ สามารถบันทึกรูปรายการลงคลังภาพหรือแชร์ไปให้บุคคลที่ต้องการ

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
- เลือกเมนูจ่ายบิล
- สไลด์เลือก บัญชีต้นทาง ที่ต้องการใช้สำหรับจ่ายบิล
- กรอกหมายเลขอ้างอิงตามใบ Pay in และ กรอกจำนวนเงิน
- กดปุ่มถัดไป
- ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป กดที่ปุ่มส่ง OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นถัดไป
- หน้าสรุปรายการของข้อมูลชำระเงิน จะพบยอดเงินคงเหลือ และ สามารถบันทึกรูปรายการลงคลังภาพหรือแชร์ไปให้บุคคลที่ต้องการ

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode

ชำระด้วยการระบุข้อมูล

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เลือกปุ่ม Scan
2.ส่องเพื่อ Scan QR ที่ต้องการชำระเงิน
3.สแกนหน้า หรือสแกนนิ้ว หรือใส่ PIN ในกรณี Log in ครั้งแรก
4.เลือกบัญชี และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เลือกเข้าสู่ระบบ
2.ใส่รหัส Pin 6 หลัก และกด “เข้าสู่ระบบ”
3.เลือกเมนูชำระเงิน
4.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
5.ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป
กดที่ปุ่มส่ง OTP
6.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นถัดไป
7.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
8.ตรวจสอบความถูกต้อง
9.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode
1.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
2.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
1.เลือกเมนูจ่ายบิล
2.เลือก Tab รายการที่ต้องการจ่ายบิล และเลือก
3.เลือกชำระค่าสินค้าและบริการ (กรณีชำระด้วยการระบุข้อมูล)
4.เลือกบริษัทผู้รับชำระ
5.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
6.ระบุเลขที่อ้างอิง
7.เลือกวันที่ทำรายการ
8.ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ตกลง”
9.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ชำระด้วยการสแกน QR Code และ Barcode

ชำระด้วยการสแกน Barcode 1. กดเข้าเมนูที่มุมบนซ้ายของแอป
2. กด "บิล/เติมเงิน"
3. กด Scan
4. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว "เลื่อนเพื่อส่ง"
5. ตรวจสอบความถูกต้อง กด "ยืนยันและส่ง"
6. เมื่อทำรายการสำเร็จแล้วคุณจะได้รับ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถจ่ายค่างวดผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ และบัตรชำระค่างวดได้เมื่อไหร่
ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ และ บัตรชำระค่างวด ได้ตั้งแต่รอบบิลวันที่ 25 มีนาคม 2563
*สำหรับลูกค้าที่มีบัตรชำระค่างวดที่ยังไม่มี QR Code สามารถขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ที่มี QR Code
ในทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะมีเพียง Barcode เท่านั้น
โดยสามารถติดต่อขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ ได้ที่ Call Center เบอร์ 088 088 0880 ตลอด 24 ชม.
ชำระเงินได้ที่ไหนบ้าง
ช่องทางในการชำระเงิน
- ชำระที่สาขา เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
- ชำระเงินผ่าน QR Code
- ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา
- ชำระเงินผ่าน สาขา, ATM หรือชำระเงินประกันออนไลน์และชำระเงินสินเชื่อออนไลน์ผ่านทาง  Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ขอเบอร์โทรติดต่อธนาคารโดยตรง
ธนาคารกรุงเทพ : 1333
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572
ธนาคารกสิกรไทย : 02-888-8888
ธนาคารกรุงไทย : 1558
ธนาคารเกียรตินาคิน : 02-165-5555
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : 02-626-7777
ธนาคารทหารไทย : 1558
ธนาคารทิสโก้ : 02-633-6000
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 02-777-7777
ธนาคารธนชาต : 1770
ธนาคารยูโอบี : 02-285-1555
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : 02-629-5588
ธนาคารมิซูโฮ : 02-163-2999,02-002-0222
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : 02-555-0555
ธนาคารออมสิน : 1115
Back to top