หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ เงินติดล้อกับแนวคิดการทำงานยุคใหม่ Data is the New Oil

เงินติดล้อกับแนวคิดการทำงานยุคใหม่ Data is the New Oil

05 กันยายน 2565
เงินติดล้อกับแนวคิดการทำงานยุคใหม่  Data is the New Oil

Data is the new oil หรือยุคที่ “ข้อมูล” กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน แต่คำถามคือ จะทำอย่างไร ที่จะนำข้อมูลนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) องค์กรที่สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการสังเคราะห์ “ข้อมูล” มาสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยเฉพาะ “แอปพลิเคชัน เงินติดล้อ” หลังคว้ารางวัลชนะเลิศ สินค้าและบริการนวัตกรรมดีเด่น (หมวดการเงิน-การลงทุน) จากโครงการ Product Innovation Awards 2022

เบื้องหลังความสำเร็จของแอปพลิเคชัน สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ จากเป้าหมายต้องการแค่ 50,000 ดาวน์โหลดในวันที่พัฒนาสำเร็จ แต่พบว่าปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดมากถึง 1.2 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 65) คือความสำเร็จและความภาคภูมิใจสำหรับทีมงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับภาคธุรกิจการเงินและประกันภัยที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างธนาคาร

จากคำให้สัมภาษณ์ของ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโส-ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่า ยอดผู้ใช้แอปพลิเคชันสินเชื่อทะเบียนรถที่เกิน 1 ล้านคน ในระยะเวลา 1 ปี ถือเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมาย ผลที่ตามมาทำให้ผู้พัฒนาต้องคิดต่อว่า จะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้นานที่สุดได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็ต้องขยายฐานผู้ใช้ให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยสถานะการเป็น Mobile Application หลักๆ ก็คือ เราต้องการคนที่กลับมาใช้งาน เราไม่อยากได้คนที่มาครั้งเดียวแล้วหายไป ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีไม้เด็ดที่พร้อมจุดเด่นด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ และตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่แสนจะเรียบง่าย แต่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี อาทิ สามารถซื้อ พ.ร.บ.ง่ายๆ ได้กรมธรรม์ใน 5 นาที, ดูข้อมูลบัญชี และข้อมูลส่วนตัว พร้อมจัดการได้เองตลอด 24 ชั่วโมง, สามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงสร้างคิวอาร์โค้ดแล้วจ่ายได้ทุกแอปธนาคารหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเบี้ยชำระ หรือยอดคงเหลือ รวมไปถึงข้อมูลในบัตรติดล้อ และสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยคุณปลดหนี้ได้เร็วขึ้น กระทั่งสามารถตรวจสอบข้อมูลค่างวด ยอดเงินสินเชื่อ ยอดกดเงินจากบัตรย้อนหลัง 12 เดือน ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดกับเงินติดล้อ

จะเห็นว่า Killer Feature ของ “แอปพลิเคชัน สินเชื่อทะเบียนรถ เงินติดล้อ” ให้บริการแบบง่าย และไม่ชับซ้อน มีจุดขายในเรื่องของการนำเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขา เหตุผลเพราะบริษัทฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) ภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Underbanked) ถึงตรงนี้จะเห็นหัวใจของการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการทำงานของ Al มาช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมดที่กล่าวมา จึงสะท้อนคุณค่าของบริการแอปพลิเคชันสินเชื่อทะเบียนรถ เงินติดล้อ ว่าทำไมจึงสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสินค้าและบริการนวัตกรรมดีเด่น หมวดการเงิน-การลงทุน จากโครงการ Product Innovation Awards 2022 ไปครอง

ที่มา: Business Plus

เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น