หน้าแรก > ติดล้อสตอรี่ > ดิจิทัล > 9 เคล็ด (ไม่) ลับการใช้ Data เพื่อสร้างประโยชน์กับลูกค้า พนักงาน และองค์กร

9 เคล็ด (ไม่) ลับการใช้ Data เพื่อสร้างประโยชน์กับลูกค้า พนักงาน และองค์กร

21 กันยายน 2563
9 เคล็ด (ไม่) ลับการใช้ Data เพื่อสร้างประโยชน์กับลูกค้า พนักงาน และองค์กร

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พาไปทำความรู้จักกับทีม “Analytics & Development” กับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ความเป็น Data-Driven Company ไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงอยากลงทุนหรือทำธุรกิจ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากลงมือทำแล้ว คุณจะประสบความสำเร็จ วันนี้เรามีเคล็ด (ไม่) ลับ ในการทำงานกับข้อมูล มาฝากกัน

  1. เข้าใจธุรกิจที่ทำ (Business Understanding) ข้อแรกนี้ต้องบอกว่าสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสามารถในการใช้เครื่องมือขุดค้นข้อมูล เราต้องทำความเข้าใจธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึง ทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) จัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analyzing) หรือสร้างแบบจำลอง (Data Modelling) ตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) และนำชุดข้อมูลมาสร้างเป็นกราฟหรือภาพที่เข้าใจง่าย (Data Visualization) ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับจุดประสงค์ได้ ที่เงินติดล้อจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจทั้งเทคนิค การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และเข้าใจธุรกิจที่เงินติดล้อทำควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

  2. หา Financial Benefit สิ่งที่ควรทำก่อนนำข้อมูลใดๆ มาวิเคราะห์ คือการหาความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น (หากพบว่าวิเคราะห์ไปก็ไม่คุ้มค่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์) มากไปกว่านั้น การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ยังสามารถนำมาพิจารณาร่วมกับความยากง่ายในการทำงาน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อน/หลังได้อีกด้วย

  3. มีประเด็นที่ชัดเจน รู้ว่ากำลังค้นหาข้อมูลอะไร? และโจทย์ของธุรกิจหรืองานที่กำลังจะทำคืออะไร? แต่หากประเด็นที่ได้รับมายังไม่ชัด เราจำเป็นจะต้องสืบค้น ลงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้างาน และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

  4. ไม่ทิ้งโอกาสจากข้อมูลอื่น ๆ เป็นไปได้ว่าในระหว่างการขุดค้นข้อมูล เราอาจได้พบเจอประเด็นอื่นที่น่าสนใจ ดังนั้น ถึงแม้จะเข้าใจประเด็นที่ตั้งไว้ชัดเจน แต่ก็ไม่ควรทิ้งโอกาสที่จะขุดค้นประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

  5. ใช้เหตุผลในการจัดเก็บข้อมูล การพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลเป็นอีกเรื่องสำคัญ เพราะการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ นั้น ต้องใช้ทั้งเวลา ทรัพยากร รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บ หากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสีย (Waste) แต่ในทางกลับกันหากเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้จัดเก็บไว้ ก็อาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน

  6. สร้างทักษะการเชื่อมโยงข้อมูล การนำข้อมูลคนละด้านที่แยกกันเก็บไว้มาเชื่อมโยงกัน อาจทำให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ

  7. ทำความเข้าใจว่างานวิเคราะห์ไม่ใช่งาน Waterfall งานวิเคราะห์จึงไม่สามารถนับ 1 2 3 แล้วจบที่ 10 ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องทำใจยอมรับว่าระหว่างการทำงานอาจเกิด Loop ที่ส่งผลให้ต้องย้อนกลับมา เริ่มนับ 1 หรือ 2 กันใหม่ก็เป็นได้

  8. การจัดเตรียมข้อมูล สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความง่ายและสะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่ามีความปลอดภัยมากพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานไว้ได้ด้วย

  9. ทีมที่ดี ต้องมีความสามัคคี คู่กับทักษะที่หลากลาย (Multi-skilled team) เพราะการหาคนที่มีความสามารถหลากหลายในตัวคนเดียวเป็นเรื่องยาก การสร้างทีมจึงต้องประกอบด้วยคนที่มีทักษะแตกต่างกัน และตัวเชื่อมความหลากหลายที่ดีที่สุดก็คือ ‘ความสามัคคี’ ซึ่งจะช่วยนำพาให้งานที่แต่ละคนช่วยกันทำตามทักษะที่ตนเองมีบรรลุเป้าหมายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

การเปรียบเทียบว่า Data is the new oil นอกจากสะท้อนถึงมูลค่าแล้ว ในอีกมุมมอง คือ เราไม่สามารถขุดเจาะน้ำมันดิบแล้วเอามาใช้เติมรถยนต์ได้ทันที แต่ต้องผ่านการสกัด กลั่น และ ส่งต่อไปยังผู้ขาย จึงจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้งอกเงยได้ เช่นเดียวกับข้อมูล เพราะลำพังเพียงข้อมูลดิบที่ได้มานั้น เรายังไม่สามารถนำไปใช้อะไรได้ แต่ต้องนำไปผ่านกระบวนการอีกมากมาย ข้อมูลนั้นจึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมา
Avatar Ngerntidlor
บทความโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางเงินที่ดีขึ้น

ติดล้อสตอรี่อื่น ๆ

เปิดแคมเปญเคลียร์ใจ ทำไม ‘เงินติดล้อ’ ต้องช่วยลูกค้า “ซ่อมเครดิตเสีย สร้างเครดิตดี”

เงินติดล้อพร้อมจะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้าผ่าน แคมเปญ "เงินติดล้อชวนซ... อ่านต่อ
28 พฤศจิกายน 2565

คัดคนอย่างไร ให้ได้คนที่ใช่กับวัฒนธรรมองค์กร

คนเก่งหายากแล้ว คนที่ทั้งเก่งทั้งเคมีตรงกันหายากกว่า รวมเคล็ดลับการหาพนักงานใหม่ให... อ่านต่อ
21 พฤศจิกายน 2565

ถอดสูตรซีอีโอ ‘เงินติดล้อ’ สู่ความสำเร็จ ‘ไมโครไฟแนนซ์’

เส้นทาง แนวคิด และมุมมองของคุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท... อ่านต่อ
25 ตุลาคม 2565
Back to top