หน้าแรก ติดล้อสตอรี่ องค์กรเติบโต คนเริ่มเยอะขึ้น จะเสริมความแกร่งให้วัฒนธรรมอย่างไร

องค์กรเติบโต คนเริ่มเยอะขึ้น จะเสริมความแกร่งให้วัฒนธรรมอย่างไร

13 มีนาคม 2566
องค์กรเติบโต คนเริ่มเยอะขึ้น จะเสริมความแกร่งให้วัฒนธรรมอย่างไร

คนทำธุรกิจก็คงอยากสร้างบริษัทของตัวเองเติบโต และเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทจำเป็นต้องมีทรัพยากรคนที่มากขึ้นและยิ่งต้องรับพนักงานใหม่มากขึ้น โอกาสที่พนักงานเหล่านั้นจะมองเห็นเป้าหมาย ค่านิยม หรือวิธีการทำงานแตกต่างกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่พยายามบ่มเพาะกันมาอาจจะอ่อนแอลงได้… และเพื่อหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นี่คือ 5 วิธีการรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้ยังคงแข็งแรงแม้ว่าองค์กรจะขยายการเติบโต

5 วิธีการรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้คงอยู่ในวันที่องค์กรเติบโต

 

ทำให้ Core Values มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ถ้าคุณมี Core Values ขององค์กรแล้ว สิ่งที่ควรทำในขั้นถัดไปคือ การแตกย่อยค่านิยมนั้นให้กลายเป็น “พฤติกรรม” ที่ทำตามได้ ตัวอย่างเช่น "Respect" หรือความเคารพผู้อื่น สามารถแตกย่อยได้เป็น 1) การเป็นผู้ฟังที่ดี และ 2) การใช้เวลาพิจารณาแต่ละไอเดียที่ทุกคนเสนออย่างเท่าเทียมกัน การกำหนดค่านิยมให้ออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้จะเปลี่ยนจากคุณค่านามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม และช่วยให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้ วัดผล และทำตาม Core Values ได้ง่ายขึ้น
 

ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมตั้งแต่การคัดคนเข้าองค์กร

ความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ แต่ทัศนคตินั้นถ้าไม่เข้ากันแต่แรกก็คงปรับทีหลังยาก การเลือกคัดคนที่เข้ากับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ขององค์กรตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นที่เงินติดล้อให้ความสำคัญกับ Culture Fit เป็นอย่างมากใน Interview Guideline เพื่อฉายภาพให้ผู้สมัครเห็นว่าองค์กรมีเป้าหมายจะเติบโตไปทางไหนและอย่างไร

 

และนี่คือตัวอย่างคำถามที่เงินติดล้อใช้วัดว่าผู้สัมภาษณ์เข้ากับองค์กรได้หรือไม่?

  • คุณเคยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือไม่
  • คุณหรือคนใกล้ตัวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับหนี้นอกระบบหรือไม่
  • ช่วยเล่าประสบการณ์ที่เคยทำงานพลาด วิธีแก้ไข และหรือเรียนรู้อะไรบ้าง
  • ที่ผ่านมาผลงานชิ้นไหนที่คุณภูมิใจที่สุด เพราะอะไร

ใช้การอบรมแบบผสมผสาน

หลายบริษัทเสริมความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเวิร์คช้อป เวิร์คช้อป แล้วก็เวิร์คช้อป ซึ่งการอบรมด้วยวิธีนี้จะมีข้อดีในแง่ของความใกล้ชิด และเรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงาน แต่ก็จะมีอุปสรรคในด้านความทั่วถึงถ้ากรณีมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มจำนวนมากแทน องค์กรจึงควรใช้การอบรมแบบผสมผสานทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่ใช้ระยะเวลาน้อยลงและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วย รวมถึงการปลูกฝังแนวทางปฏิบัติ หรือ “ค่านิยม” ผ่านการกระทำและกิจกรรมภายในองค์กร

 

โฟกัสกับความคิดเห็นของพนักงานให้มากขึ้น

พนักงานเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีในการทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือแย่ลงไหม และมีอะไรที่คิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อองค์กรเริ่มขยาย ดังนั้น หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมในขณะที่องค์กรกำลังเติบโต ลองถามความคิดเห็นของพวกเขาได้เลย เช่น เงินติดล้อที่คอยส่งแบบสำรวจให้กับพนักงานแสดงความคิดเห็นในทุกๆ กิจกรรม เพื่อเอาใจพวกเขามาใส่ใจองค์กร เรียนรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น

ให้ความสำคัญกับพนักงาน

ต้องยอมปรับตัวเมื่อจำเป็น

การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้คงอยู่ไม่ได้แปลว่าวัฒนธรรมนั้นต้องเป็นแบบเดิมเสมอไป บางครั้งวัฒนธรรมที่เวิร์คตอนมีพนักงาน 500 คนก็ไม่เวิร์คอีกต่อไปเมื่อมีพนักงาน 5,000 คน ถ้าต้องการเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ได้มากที่สุด ก็ต้องเปิดใจและพร้อมจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามความจำเป็น เช่น เงินติดล้อ ที่ทั้งล้มลุกคลุกคลานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เวิร์คสำหรับพนักงานกว่าหลายพันคนมาตลอดหลายปี คุณสามารถศึกษาสตอรี่ของเราได้ที่นี่

 

สรุป

การเติบโตเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ มากมาย แต่ถ้าไม่มีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ก็อาจต้องแลกกับการสูญเสียวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ไม่ต้องกังวลไป เพราะถ้าคุณเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอย่างถ่องแท้ รับฟังความคิดเห็น และปรับตัวเมื่อจำเป็น คุณก็สามารถรักษาวัฒนธรรมของบริษัทให้แข็งแกร่งต่อไปได้ ไม่ว่าคุณจะเพิ่มพนักงานใหม่เข้ามาในทีมกี่คน หรือองค์กรของคุณจะขยายใหญ่หรือเร็วเพียงใดก็ตาม

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเราและวิถีที่เราได้ลงมือทำ มาเข้าร่วม TIDLOR Culture Wow และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องค่านิยมกับพวกเราสิ!

สนใจติดต่อ 02-792-1990 หรือกรอกข้อมูลที่นี่เพื่อรอการติดต่อกลับจาก Culture Gangster
 

ที่มา:

https://lattice.com/library/how-to-maintain-a-strong-company-culture-as-your-organization-grows
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/03/14/growing-quickly-heres-how-to-manage-and-maintain-your-company-culture/?sh=e8e882a32b9a
https://hbr.org/2019/06/scaling-culture-in-fast-growing-companies
https://www.hibob.com/blog/how-do-you-scale-culture/
https://www.betterteam.com/cultural-fit-interview-questions
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/cultural-interview-questions
 
เงินติดล้อ

ติดล้อสตอรี่โดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น