หน้าแรก > โปรโมชั่น > อื่นๆ > ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19
ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากการร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
1. 098-389-XXXX
2. 096-796-XXXX
3. 093-443-XXXX
4. 093-257-XXXX
5. 083-702-XXXX
6. 081-858-XXXX
7. 099-895-XXXX
8. 099-808-XXXX
9. 099-609-XXXX
10. 099-468-XXXX
11. 099-447-XXXX
12. 099-203-XXXX
13. 099-080-XXXX
14. 099-021-XXXX
15. 098-885-XXXX
16. 098-795-XXXX
17. 098-731-XXXX
18. 098-727-XXXX
19. 098-638-XXXX
20. 098-631-XXXX
21. 098-629-XXXX
22. 098-449-XXXX
23. 098-439-XXXX
24. 098-423-XXXX
25. 098-413-XXXX
26. 098-276-XXXX
27. 098-251-XXXX
28. 098-219-XXXX
29. 098-038-XXXX
30. 097-349-XXXX
31. 097-245-XXXX
32. 097-242-XXXX
33. 097-135-XXXX
34. 097-082-XXXX
35. 096-671-XXXX
36. 096-506-XXXX
37. 096-160-XXXX
38. 096-135-XXXX
39. 096-065-XXXX
40. 096-059-XXXX
41. 095-943-XXXX
42. 095-941-XXXX
43. 095-873-XXXX
44. 095-835-XXXX
45. 095-758-XXXX
46. 095-691-XXXX
47. 095-638-XXXX
48. 095-624-XXXX
49. 095-483-XXXX
50. 095-430-XXXX
51. 095-347-XXXX
52. 095-298-XXXX
53. 095-026-XXXX
54. 095-018-XXXX
55. 094-991-XXXX
56. 094-956-XXXX
57. 094-906-XXXX
58. 094-855-XXXX
59. 094-848-XXXX
60. 094-659-XXXX
61. 094-659-XXXX
62. 094-426-XXXX
63. 094-414-XXXX
64. 093-857-XXXX
65. 093-771-XXXX
66. 093-739-XXXX
67. 093-725-XXXX
68. 093-670-XXXX
69. 093-545-XXXX
70. 093-364-XXXX
71. 093-336-XXXX
72. 093-326-XXXX
73. 093-198-XXXX
74. 093-124-XXXX
75. 092-961-XXXX
76. 092-947-XXXX
77. 092-747-XXXX
78. 092-740-XXXX
79. 092-667-XXXX
80. 092-597-XXXX
81. 092-567-XXXX
82. 092-557-XXXX
83. 092-530-XXXX
84. 092-518-XXXX
85. 092-506-XXXX
86. 092-457-XXXX
87. 091-821-XXXX
88. 091-805-XXXX
89. 091-797-XXXX
90. 091-748-XXXX
91. 091-745-XXXX
92. 091-710-XXXX
93. 091-689-XXXX
94. 091-578-XXXX
95. 091-334-XXXX
96. 091-331-XXXX
97. 091-180-XXXX
98. 091-169-XXXX
99. 091-060-XXXX
100. 091-021-XXXX
101. 090-918-XXXX
102. 090-296-XXXX
103. 090-227-XXXX
104. 089-575-XXXX
105. 089-474-XXXX
106. 089-456-XXXX
107. 088-946-XXXX
108. 088-315-XXXX
109. 088-224-XXXX
110. 088-144-XXXX
111. 087-854-XXXX
112. 087-818-XXXX
113. 087-725-XXXX
114. 087-709-XXXX
115. 087-680-XXXX
116. 087-661-XXXX
117. 087-552-XXXX
118. 087-163-XXXX
119. 087-068-XXXX
120. 086-962-XXXX
121. 086-837-XXXX
122. 086-804-XXXX
123. 086-527-XXXX
124. 086-433-XXXX
125. 086-393-XXXX
126. 086-210-XXXX
127. 086-192-XXXX
128. 086-183-XXXX
129. 086-040-XXXX
130. 085-627-XXXX
131. 084-879-XXXX
132. 084-798-XXXX
133. 084-731-XXXX
134. 084-503-XXXX
135. 084-503-XXXX
136. 084-359-XXXX
137. 084-017-XXXX
138. 083-428-XXXX
139. 083-274-XXXX
140. 083-088-XXXX
141. 082-915-XXXX
142. 082-785-XXXX
143. 082-736-XXXX
144. 082-658-XXXX
145. 082-570-XXXX
146. 082-130-XXXX
147. 081-777-XXXX
148. 081-771-XXXX
149. 081-708-XXXX
150. 081-668-XXXX
151. 081-599-XXXX
152. 081-386-XXXX
153. 081-207-XXXX
154. 081-064-XXXX
155. 081-013-XXXX
156. 080-996-XXXX
157. 080-947-XXXX
158. 080-925-XXXX
159. 080-883-XXXX
160. 080-879-XXXX
161. 080-876-XXXX
162. 080-808-XXXX
163. 080-703-XXXX
164. 080-684-XXXX
165. 080-640-XXXX
166. 080-623-XXXX
167. 080-532-XXXX
168. 080-505-XXXX
169. 080-372-XXXX
170. 080-363-XXXX
171. 080-332-XXXX
172. 080-308-XXXX
173. 080-257-XXXX
174. 080-141-XXXX
175. 080-141-XXXX
176. 080-134-XXXX
177. 080-048-XXXX
178. 080-042-XXXX
179. 080-019-XXXX
180. 066-136-XXXX
181. 065-679-XXXX
182. 065-365-XXXX
183. 065-363-XXXX
184. 065-305-XXXX
185. 065-060-XXXX
186. 064-959-XXXX
187. 064-954-XXXX
188. 064-917-XXXX
189. 064-845-XXXX
190. 064-845-XXXX
191. 064-832-XXXX
192. 064-746-XXXX
193. 064-605-XXXX
194. 064-495-XXXX
195. 064-494-XXXX
196. 064-423-XXXX
197. 064-260-XXXX
198. 064-252-XXXX
199. 064-190-XXXX
200. 064-164-XXXX
201. 063-914-XXXX
202. 063-891-XXXX
203. 063-886-XXXX
204. 063-728-XXXX
205. 063-482-XXXX
206. 063-438-XXXX
207. 063-252-XXXX
208. 063-225-XXXX
209. 062-923-XXXX
210. 062-756-XXXX
211. 062-673-XXXX
212. 062-638-XXXX
213. 062-585-XXXX
214. 062-547-XXXX
215. 062-394-XXXX
216. 062-330-XXXX
217. 062-227-XXXX
218. 061-761-XXXX
219. 061-746-XXXX
220. 061-723-XXXX
221. 061-575-XXXX
222. 061-556-XXXX
223. 061-412-XXXX
224. 061-108-XXXX
225. 061-108-XXXX
226. 061-075-XXXX
227. 056-835-XXXX
ติดต่อขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
  1. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
  2. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  4. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
  1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
  2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
  3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
  4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
  5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Back to top