หน้าแรก โปรโมชั่น อื่นๆ ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19
ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ตอบแบบสอบถามสถานการณ์ COVID-19

ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT จากการร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท

เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
 1. 098-389-XXXX
 2. 096-796-XXXX
 3. 093-443-XXXX
 4. 093-257-XXXX
 5. 083-702-XXXX
 6. 081-858-XXXX
 7. 099-895-XXXX
 8. 099-808-XXXX
 9. 099-609-XXXX
 10. 099-468-XXXX
 11. 099-447-XXXX
 12. 099-203-XXXX
 13. 099-080-XXXX
 14. 099-021-XXXX
 15. 098-885-XXXX
 16. 098-795-XXXX
 17. 098-731-XXXX
 18. 098-727-XXXX
 19. 098-638-XXXX
 20. 098-631-XXXX
 21. 098-629-XXXX
 22. 098-449-XXXX
 23. 098-439-XXXX
 24. 098-423-XXXX
 25. 098-413-XXXX
 26. 098-276-XXXX
 27. 098-251-XXXX
 28. 098-219-XXXX
 29. 098-038-XXXX
 30. 097-349-XXXX
 31. 097-245-XXXX
 32. 097-242-XXXX
 33. 097-135-XXXX
 34. 097-082-XXXX
 35. 096-671-XXXX
 36. 096-506-XXXX
 37. 096-160-XXXX
 38. 096-135-XXXX
 39. 096-065-XXXX
 40. 096-059-XXXX
 41. 095-943-XXXX
 42. 095-941-XXXX
 43. 095-873-XXXX
 44. 095-835-XXXX
 45. 095-758-XXXX
 46. 095-691-XXXX
 47. 095-638-XXXX
 48. 095-624-XXXX
 49. 095-483-XXXX
 50. 095-430-XXXX
 51. 095-347-XXXX
 52. 095-298-XXXX
 53. 095-026-XXXX
 54. 095-018-XXXX
 55. 094-991-XXXX
 56. 094-956-XXXX
 57. 094-906-XXXX
 58. 094-855-XXXX
 59. 094-848-XXXX
 60. 094-659-XXXX
 61. 094-659-XXXX
 62. 094-426-XXXX
 63. 094-414-XXXX
 64. 093-857-XXXX
 65. 093-771-XXXX
 66. 093-739-XXXX
 67. 093-725-XXXX
 68. 093-670-XXXX
 69. 093-545-XXXX
 70. 093-364-XXXX
 71. 093-336-XXXX
 72. 093-326-XXXX
 73. 093-198-XXXX
 74. 093-124-XXXX
 75. 092-961-XXXX
 76. 092-947-XXXX
 77. 092-747-XXXX
 78. 092-740-XXXX
 79. 092-667-XXXX
 80. 092-597-XXXX
 81. 092-567-XXXX
 82. 092-557-XXXX
 83. 092-530-XXXX
 84. 092-518-XXXX
 85. 092-506-XXXX
 86. 092-457-XXXX
 87. 091-821-XXXX
 88. 091-805-XXXX
 89. 091-797-XXXX
 90. 091-748-XXXX
 91. 091-745-XXXX
 92. 091-710-XXXX
 93. 091-689-XXXX
 94. 091-578-XXXX
 95. 091-334-XXXX
 96. 091-331-XXXX
 97. 091-180-XXXX
 98. 091-169-XXXX
 99. 091-060-XXXX
 100. 091-021-XXXX
 101. 090-918-XXXX
 102. 090-296-XXXX
 103. 090-227-XXXX
 104. 089-575-XXXX
 105. 089-474-XXXX
 106. 089-456-XXXX
 107. 088-946-XXXX
 108. 088-315-XXXX
 109. 088-224-XXXX
 110. 088-144-XXXX
 111. 087-854-XXXX
 112. 087-818-XXXX
 113. 087-725-XXXX
 114. 087-709-XXXX
 115. 087-680-XXXX
 116. 087-661-XXXX
 117. 087-552-XXXX
 118. 087-163-XXXX
 119. 087-068-XXXX
 120. 086-962-XXXX
 121. 086-837-XXXX
 122. 086-804-XXXX
 123. 086-527-XXXX
 124. 086-433-XXXX
 125. 086-393-XXXX
 126. 086-210-XXXX
 127. 086-192-XXXX
 128. 086-183-XXXX
 129. 086-040-XXXX
 130. 085-627-XXXX
 131. 084-879-XXXX
 132. 084-798-XXXX
 133. 084-731-XXXX
 134. 084-503-XXXX
 135. 084-503-XXXX
 136. 084-359-XXXX
 137. 084-017-XXXX
 138. 083-428-XXXX
 139. 083-274-XXXX
 140. 083-088-XXXX
 141. 082-915-XXXX
 142. 082-785-XXXX
 143. 082-736-XXXX
 144. 082-658-XXXX
 145. 082-570-XXXX
 146. 082-130-XXXX
 147. 081-777-XXXX
 148. 081-771-XXXX
 149. 081-708-XXXX
 150. 081-668-XXXX
 151. 081-599-XXXX
 152. 081-386-XXXX
 153. 081-207-XXXX
 154. 081-064-XXXX
 155. 081-013-XXXX
 156. 080-996-XXXX
 157. 080-947-XXXX
 158. 080-925-XXXX
 159. 080-883-XXXX
 160. 080-879-XXXX
 161. 080-876-XXXX
 162. 080-808-XXXX
 163. 080-703-XXXX
 164. 080-684-XXXX
 165. 080-640-XXXX
 166. 080-623-XXXX
 167. 080-532-XXXX
 168. 080-505-XXXX
 169. 080-372-XXXX
 170. 080-363-XXXX
 171. 080-332-XXXX
 172. 080-308-XXXX
 173. 080-257-XXXX
 174. 080-141-XXXX
 175. 080-141-XXXX
 176. 080-134-XXXX
 177. 080-048-XXXX
 178. 080-042-XXXX
 179. 080-019-XXXX
 180. 066-136-XXXX
 181. 065-679-XXXX
 182. 065-365-XXXX
 183. 065-363-XXXX
 184. 065-305-XXXX
 185. 065-060-XXXX
 186. 064-959-XXXX
 187. 064-954-XXXX
 188. 064-917-XXXX
 189. 064-845-XXXX
 190. 064-845-XXXX
 191. 064-832-XXXX
 192. 064-746-XXXX
 193. 064-605-XXXX
 194. 064-495-XXXX
 195. 064-494-XXXX
 196. 064-423-XXXX
 197. 064-260-XXXX
 198. 064-252-XXXX
 199. 064-190-XXXX
 200. 064-164-XXXX
 201. 063-914-XXXX
 202. 063-891-XXXX
 203. 063-886-XXXX
 204. 063-728-XXXX
 205. 063-482-XXXX
 206. 063-438-XXXX
 207. 063-252-XXXX
 208. 063-225-XXXX
 209. 062-923-XXXX
 210. 062-756-XXXX
 211. 062-673-XXXX
 212. 062-638-XXXX
 213. 062-585-XXXX
 214. 062-547-XXXX
 215. 062-394-XXXX
 216. 062-330-XXXX
 217. 062-227-XXXX
 218. 061-761-XXXX
 219. 061-746-XXXX
 220. 061-723-XXXX
 221. 061-575-XXXX
 222. 061-556-XXXX
 223. 061-412-XXXX
 224. 061-108-XXXX
 225. 061-108-XXXX
 226. 061-075-XXXX
 227. 056-835-XXXX
เงื่อนไขการรับของรางวัล :
 1. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผู้ที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
 2. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 4. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด
รายละเอียดการใช้งานโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มาแสดงที่สถานีบริการน้ำมัน :
 1. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาและน้ำมันทุกประเภท ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ 14 สาขา ได้แก่ ภูมิภัทรปิโตรเลียม, พี.ที.แสงฟ้าออยล์, ทองนุ่นออยล์, เบตงรัตนะบริการ, คู่แข่งออยล์ 2009, พุถ่องบริการ, เจริญผลออยล์, หลักธรรม, โชคถาวรเซอร์วิส, บ.รุ่งเจริญ, ปฐมกิจบริการ, บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.), อรทัยปิโตรเลียม (ขนิษฐา), ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
 2. กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์
 3. จำกัด 1 โค้ด / 1 สิทธิ์
 4. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โค้ดส่วนลดมูลค่า 500 บาท ซึ่งไปใช้ที่สาขา ก จำนวน 450 บาท เหลืออีก 50 บาท ทาง PT ไม่สามารถคืนมูลค่าที่เหลือให้ทางลูกค้าได้ (โค้ดสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง)
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นอื่น ๆ

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป
ประกันภัย

รับประกันอุบัติเหตุฟรีเมื่อซื้อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่น ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ระยะยาว 3 ปีขึ้นไปที่เงินติดล้อ รับฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวันหยุดยาว ต่อ 1 กรมธรรม์ https://www.tidlor.com/th/promotions https://www.tidlor.com/th/promotions/insurance

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท
ยิ่งชวน ยิ่งได้

แค่ชวนเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ รับเลย 300 บาท

รับค่าแนะนำไปเลย 300 บาท เมื่อเพื่อนซื้อประกันรถชั้น 1, 2+ หรือ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!
ประกันภัย

โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันสูงสุด 300 บาท เมื่อต่อประกันรถยนต์ผ่านแอปครั้งแรก ใช้โค้ดได้กับปั๊ม PT ทั้ง 19 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งเเต่ 12 ก.ย. 66 - 31 มี.ค 67