หน้าแรก > โปรโมชั่น > อื่นๆ > ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน
ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

ลงทะเบียนและขอสินเชื่อทะเบียนรถ หรือทําประกันรถยนต์ ฟรี!ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

พิเศษ! สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น …
เพียงลงทะเบียน และขอสินเชื่อทะเบียนรถ
มอเตอร์ไซค์หรือเก๋ง-กระบะ หรือลงทะเบียน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+
รับฟรี! ทรูพอยท์สูงสุด 800 คะแนน

สนใจสมัครสินเชื่อ หรือประกัน
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนทรูพอยท์
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทรูพอยท์ เฉพาะลูกค้าใหม่ โดยจะต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์, รถเก๋ง-กระบะ หรือประกันรถยนต์
  ชั้น 1, 2+ เท่านั้น
  • 1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับทรูพอยท์ 400 คะแนน
  • 1.2 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ จะได้รับทรูพอยท์ 800 คะแน
  • 1.3 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครประกัน และทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับทรูพอยท์ 800 คะแน
  • 1.4 ลูกค้าที่ลงทะเบียนสนใจสมัครประกัน และทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับทรูพอยท์ 400 คะแน
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนสนใจสมัครสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อ หรือลงทะเบียนสนใจสมัครประกันรถยนต์ และทำประกันรถยนต์
  ภายในวันที่ 2 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 3. การขอสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ,รถเก๋ง-กระบะ หรือทำประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ที่จะมีสิทธิ์ได้รับ ทรูพอยท์ สามารถทำได้ที่เงินติดล้อ
  ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. จำกัดสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 5. ทางทรูจะทำการจัดส่งทรูพอยท์ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง True ID Application ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถ หรือหลังจากเดือนแรกที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
 6. ทรูพอยท์ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 7. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติทรูพอยท์ หากมีการยกเลิกกรรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
 8. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติและทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หรือเก๋ง-กระบะ หรือลงทะเบียนและทำประกันรถยนต์ กับเงินติดล้อเท่านั้น
 9. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียน
รถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว
สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
พร้อมบัตรติดล้อ
 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 63 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 13 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
 • บุคคลธรรมดาอายุ 21 - 70 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
เอกสารการจัดสินเชื่อ พร้อมบัตรติดล้อ
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. เล่มทะเบียนตัวจริง

หมายเหตุ *เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, การพิจารณาอนุมัติให้บัตรติดล้อ
เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการสาขา และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พร้อมบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 13 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น
 • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อายุรถไม่เกิน 15 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดเท่านั้น
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท และบัตรติดล้อจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • การอนุมัติสินเชื่อ และบัตรติดล้อพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • สงวนสิทธิ์จำกัดบัตรติดล้อ 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
 • สามารถกดเงินสดได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ (เริ่มให้บริการ 13 มี.ค 64 เป็นต้นไป) ได้ทุกเวลา ยกเว้นช่วงปิดปรับปรุงระบบของบริษัทฯ เวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ของทุกวัน และในส่วนของธนาคารกสิกรไทย สามารถกดได้ภายในช่วงเวลา 06.30-22.00 น.
 • สำหรับลูกค้าใหม่ทั่วประเทศ อนุมัติสินเชื่อรับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่าเบี้ย 299 บาท วงเงินสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำนวน 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นทดแทนได้ และจะถูกยกเลิกทันทีหากมีการยกเลิกสัญญาสินเชื่อหรือไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยประกันคืนหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ หรือใบรับรองการเอาประกันภัยทันทีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตฯ ว00015/2556
 • รับป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และ 4 อำเภอ (จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี)
 • ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่รับพิจารณาการรีไฟแนนซ์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

สินเชื่อทะเบียน
รถเก๋ง-กระบะ

เอกสารการกู้ คุณสมบัติครบ อนุมัติไว
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • พนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ
 
 • รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • อายุ 21 - 70 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • นิติบุคคล
  อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง
  อายุรถไม่เกิน 20 ปี

หมายเหตุ *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 • ดอกเบี้ยหมายถึงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 21% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 12% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • เฉพาะรถเก๋ง กระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และลูกค้าที่พักอาศัยตามที่อยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะ ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน
 • กรณีรับเงินสดทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

รายละเอียด
 • ผ่อนสดได้ 6 งวด
  ผ่อนสดได้ 6-8 งวด ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • - ผ่อน 6 งวด เมื่อซื้อเฉพาะประกันรถยนต์ หรือ
  • - ผ่อน 8 งวด เมื่อซื้อประกันรถยนต์ + ประกันอุบัติเหตุ
 • ไม่มีดอกเบี้ย
  ไม่มีดอกเบี้ย
  ผ่อนเบาๆ สบายๆ ไม่มีดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้
  ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้
  เคลมได้ทันที ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มผ่อนสำเนากรมธรรม์จัดส่งให้
  ภายใน 30 วัน
  โดยฉบับจริงจะได้รับหลังผ่อนชำระ
  ครบถ้วน
 • ประกันครบทุกชั้น กว่า 15 บริษัทชั้นนำ
  ประกันครบทุกชั้น กว่า 15 บริษัทชั้นนำ
  มีประกันให้เลือกครบทุกชั้น ชั้น 1, 2+, 2, 3+, และ 3 เลือกได้
  ตามความต้องการ
 • ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)
  ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)
  จ่ายค่าเบี้ยเท่าที่เห็น ไม่มี deduct
  (ค่าเสียหายส่วนแรก) เพิ่ม
 • มีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ
  มีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ
  เจ้าหน้าที่เงินติดล้อ พร้อมให้บริการ
  อย่างมืออาชีพ
 • Call Center ตลอด 24 ชม.
  Call Center ตลอด 24 ชม.
  เจ้าหน้าที่พร้อมรับสาย ให้คำปรึกษา
  และความช่วยเหลือ
  ตลอด 24 ชม.
 • แจ้งเตือนการชำระค่าเบี้ยผ่าน SMS
  แจ้งเตือนการชำระค่าเบี้ยผ่าน SMS
  บริการแจ้งเตือนข้อมูลการผ่อนชำระ
  ผ่าน SMS
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง
  ชำระเงินได้หลายช่องทาง
  สามารถชำระเงินได้ที่สาขาเงินติดล้อทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ ผ่านทาง ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
 • มีแอปเงินติดล้อติดตัวตลอด 24 ชม.
  มีแอปเงินติดล้อติดตัวตลอด 24 ชม.
  ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องรอคิว ก็จัดการได้เอง 
  ทั้งเช็กยอด จ่ายบิล เล่นเกมสะสมแต้ม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยรถยนต์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+, 2, 3+ สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ยได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกผ่อนค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ 0 % 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/กรมธรรม์ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัท บัตรเครดิตฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันเลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • ซื้อประกันภัยรถ (เก๋ง กระบะ รถบรรทุก) ชั้น 1, 2+, 2, 3+ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.ซิกน่าประกันภัย สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 8 งวด ไม่มีดอกเบี้ย ยกเว้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (เก๋ง กระบะ) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • ซื้อประกันภัยรถ (เก๋ง กระบะ บรรทุก) ชั้น 1, 2+, 2, 3+ คู่กับประกันอุบัติเหตุของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันภัย (เบี้ย 799 ต่อปี และ 1,299 บาทต่อปีเท่านั้น ยกเว้นแผนประกันเบี้ย 365 บาทต่อปี) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ยได้ 6 งวด ไม่มีดอกเบี้ย ยกเว้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (เก๋ง กระบะ) สามารถเลือกแบ่งจ่ายค่าเบี้ย ได้ 2 งวด ไม่มีดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน และสามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

โปรโมชั่นอื่น ๆ

Back to top