หน้าแรก > โปรโมชั่น > อื่นๆ > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คุณอยากให้แอปเงินติดล้อทำอะไรได้บ้าง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คุณอยากให้แอปเงินติดล้อทำอะไรได้บ้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คุณอยากให้แอปเงินติดล้อทำอะไรได้บ้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม
คุณอยากให้แอปเงินติดล้อทำอะไรได้บ้าง พิเศษ 100 คนแรก
รับฟรีโค้ดส่วนลด 50 บาทจาก Shopee

 1. ​นภัตสร ภูริเดชเมธาวี
 2. ธนภัทร พงษ์เนตร์
 3. สยาม ห้วยเรไร
 4. จงลักษณ์ บุตรเจริญ
 5. สุกัญญา คชประภา
 6. ไพบูลย์ แนวพนัส
 7. จริญา เกตพาสุข
 8. นายทำลาภบุญ ด้วงสอ
 9. รัตนพร บุตรดีวงษ์
 10. ธนาภรณ์ ต๊ะแก้ว
 11. ทวีโฉม บองกระโทก
 12. อิทธิกุล ชนกคุณ
 13. ศิริพร วาตาชิตะ
 14. มนตรี แช่มโกศล
 15. นวินดส ใจดี
 16. สมเกียรติ ตรีทวีเลิศกุล
 17. สมชาย กาวีละ
 18. นายมงคล สพประสงค์
 19. ทวีศักดิ์ โชติสิริสุนทร
 20. อรสา ศรีวะปะ
 21. ธงชาติ อยู่บูชา
 22. ศักดิ์ชัย เจริญลาภกุล
 23. ปราณี ศรีสัญ
 24. สาวิตรี เชื้อชาติ
 25. รังสิต มะลัยรินทร์
 26. รุจน์ วิทยาขจรศาสตร์
 27. นายชาติชาย สุขชื่นศรี
 28. พัทชา ชื่นสกุล
 29. วีณา สุดวรรณ์
 30. พศวีร์ โตฉ่ำ
 31. เบญจมาศ ปิ่นแก้ว
 32. ชวลิต แก้วพลงาม
 33. กชพรรณ เทียมลม
 34. อานนท์ เข็มเพชร
 35. ลำพึง ตู้ทอง
 36. อรรฆพร ปราดเปรียว
ติดต่อขอรับสิทธิ์

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม  2564 – 12 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด 100  ท่านแรก จะได้รับโค้ดส่วนลด  Shopee 50 บาท (รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล)
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด ผ่านทาง Website เงินติดล้อ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. โดยคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ได้รับโค้ดส่วนลด ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 5. โค้ดส่วนลด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

เงื่อนไขการใช้โค้ด Shopee

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเงินติดล้อเท่านั้น
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันเงินติดล้อได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564
 3. กรุณากดยืนยันการแลกรับสิทธิ์ เมื่อต้องการใช้สิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code มีระยะเวลาจำกัดหลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
 4. สามารถใช้สิทธิ์โค้ดส่วนลดได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 6. กรณีที่มีการกดรับรหัสแล้วนำมาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของสมนาคุณในทุกกรณี
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 088-088-0880
Back to top