หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล เงินติดล้อ ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok UX Meetup ครั้งที่ 20

เงินติดล้อ ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok UX Meetup ครั้งที่ 20

25 มิถุนายน 2562
เงินติดล้อ ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok UX Meetup ครั้งที่ 20

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ร่วมกับ UX Thailand Conference จัดกิจกรรม Bangkok UX Meetup ครั้งที่ 20 แชร์ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ How to start UX project at day 0 โดยทีมงานเงินติดล้อได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในแง่ของ UX Designer ที่ร่วมทำงานกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท ซึ่งเงินติดล้อเล็งเห็นความสำคัญของ UX Design ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของผู้ใช้งานของระบบงาน ไปจนถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานของระบบ อันเป็นประสบการณ์ภายในที่บุคคลหนึ่งมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำ Business requirement ไม่ว่าจะเป็นการตีโจทย์ในการแก้ไขปัญหา ความสำคัญในการสร้าง Team cultural จนถึงการเอา Google Design Sprint มาปรับใช้ในองค์กร หรือที่เรียกกันว่า “ติดล้อ Sprint” ณ อาคารอารีย์ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

กิจกรรม UX Thailand Meetup เป็นงานเสวนาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับ UX ที่จัดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีการจัดมาแล้วมากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งกิจกรรม UX Thailand Meetup นั้นจะจัดขึ้นโดยกลุ่มคนที่คลุกคลีในแวดวง UX ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับคนที่ทำงานในสาขานี้รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้าน UX Design อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับสากลอีกด้วย

สรุปจากงาน UX Thailand Meetup 22 : How to collaborate with UI & Dev

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 1 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น