หน้าแรก ข่าวสาร ดิจิทัล เงินติดล้อ คว้า 5 รางวัลด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย มุ่งใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เงินติดล้อ คว้า 5 รางวัลด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย มุ่งใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

14 ตุลาคม 2564
เงินติดล้อ คว้า 5 รางวัลด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย มุ่งใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า เงินติดล้อได้รับ 5 รางวัลด้านนวัตกรรม จากเวที Retail Banker International (RBI) Asia Trailblazer Awards 2021 เวทีประกวดระดับโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของเงินติดล้อในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย สะท้อนออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Disruption และช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้คนในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน และยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกด้วย

สำหรับ 5 รางวัลชั้นนำ (Highly Commended) ด้านนวัตกรรมที่เงินติดล้อได้รับ ประกอบด้วย 1) Best Retail Bank Thailand จากผลงานโดดเด่นในด้านการปรับใช้นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการบริการลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเงินติดล้อ 2) Best App for Customer Experience จากการลงทุนเทคโนโลยีบน Smart Phone โดยได้จากการเปิดตัวแอปพลิเคชันเงินติดล้อสำหรับลูกค้าในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานปัจจุบัน มากกว่า 500,000 ราย 3) Best Application of Data Analytics จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ Data มาปรับใช้ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเงินติดล้อได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 4) Best Use of Machine Learning และ 5) Best Advertising Campaign จากการพัฒนาเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) ในการให้บริการลูกค้า โดยสามารถเพิ่มศักยภาพการบริการลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger ได้เทียบเท่ากับพนักงาน 22 คน และเพิ่มอัตราความพึงพอใจของลูกค้าได้ถึง 99%

รางวัล Retail Banker International Asia Trailblazer Award เป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับในแวดวงนักการธนาคารและนักการเงินทั่วโลก จัดขึ้นโดยนิตยสาร Retail Banker International (RBI) ร่วมกับ Arena International ประเทศอังกฤษ Middle East Economic Digest (MEED) และ Global Data ประเทศสิงคโปร์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่นำนวัตกรรมปรับใช้เพื่อรองรับกับการบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น