หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ คปภ. แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานยุคดิจิทัล

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ คปภ. แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานยุคดิจิทัล

28 มกราคม 2563
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ คปภ. แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานยุคดิจิทัล

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เปิดบ้านต้อนรับ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารกว่า 30 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและมุมมองการทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานสอดรับกับธุรกิจยุคดิจิทัล พร้อมบอกเล่าวัฒนธรรมองค์กรชาวเงินติดล้อ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น ณ เงินติดล้อ สำนักงานใหญ่ อาคารอารีย์ ฮิลล์

โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้บอกเล่าภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะผู้บริหาร คปภ. เยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังนำเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรับมือในการปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการทำงานแบบ Agile การพัฒนาระบบการปฏิบัติการด้วย Robotic Process Automation ตลอดจนการเพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ คปภ. ที่มุ่งสู่ความเป็น SMART OIC ทั้งหมดนี้ เป็นการสร้างโอกาสทั้งด้านการเงินและการเข้าถึงประกันภัยให้ประชาชนได้เพิ่มขึ้น ผู้สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น