หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน แชร์เบื้องหลังการเติบโตของธุรกิจ

เงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน แชร์เบื้องหลังการเติบโตของธุรกิจ

17 พฤษภาคม 2562
เงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน แชร์เบื้องหลังการเติบโตของธุรกิจ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นำโดยคุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ ที่อาคารอารีย์ ฮิลล์ พร้อมแชร์เรื่องราวการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการหล่อหลอมคนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ว่าจะบริษัทจะลงทุนด้านเทคโนโลยีด้วยเงินจำนวนมากเพียงใด หากแต่พนักงานไม่พร้อมเรียนรู้ ทดลอง นำมาใช้ การขับเคลื่อนคงไม่ใช่เรื่องง่าย”

คุณปิยะศักดิ์กล่าว

และในโอกาสนี้ยังได้พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในออฟฟิศ ที่ถูกออกแบบพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials โดยมีสัดส่วนของพื้นที่เปิด (Open Space) คิดเป็น 70% ของพื้นที่สำนักงานโดยรวม สร้างบันไดขึ้นลงระหว่างชั้นแทนการใช้ลิฟต์ โดยมุ่งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือและรูปแบบการทำงานแบบ Cross Functions ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานแผนกต่างๆ ขณะเดียวกันก็ใส่ลูกเล่นความสนุกเพื่อสร้างความผ่อนคลายในการทำงาน

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 3 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น