หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2 ปี 2562

เงินติดล้อ เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2 ปี 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562
เงินติดล้อ เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2 ปี 2562

เงินติดล้อ นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน SCG-Dow Group และกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Service 4.0 ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เงินติดล้อ ในโปรแกรม NTL Culture Wow ที่บริษัทจัดขึ้นในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง มีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อแนวคิดและวิธีการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program ติดต่อเราได้ที่ [email protected]

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 5 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น