หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023

เงินติดล้อ คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023

16 มกราคม 2566
เงินติดล้อ คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023 หรือสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย World HRD Congress สะท้อนการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในที่ทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การยอมรับจากเวทีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินติดล้อได้รับการจดจำในฐานะองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งนี้เงินติดล้อได้เปิดกว้างให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกที่สนใจ สามารถร่วมเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับของเงินติดล้อ ในกิจกรรม TIDLOR Culture Camp ภายใต้ TIDLOR Academy ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 โดยผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-792-1990

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น