หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Run สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Run สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

21 กันยายน 2566
เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Run สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR จัดกิจกรรม “TIDLOR RUN 107 ประจำปี 2566 รวมพลังชาวเงินติดล้อกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ วิ่งพิชิตระยะทางถึง 10 ล้านเมตร (107) ภายในงานได้รับเกียรติจากหัวเรือใหญ่ คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี และ คุณแอลสิทธิ์ เวอร์การา คณะกรรมการบริษัทและคณะทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กิจกรรม “TIDLOR RUN 107 เป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร โดยแบ่งพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ที่มีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ และฝ่ายงาน ออกเป็น 20 ทีม เพื่อเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมวิ่ง Check Point ในระยะ 3, 6 และ 9 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปควบคู่กับการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบศักยภาพและก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้บันทึกระยะทางการซ้อมและการแข่งขันทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 33,408.51 กิโลเมตร โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจำนวนระยะทางเป็นยอดเงินบริจาค กิโลเมตรละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 233,859.57 บาท เพื่อส่งต่อโอกาสนำเงินบริจาคไปมอบให้กับกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ต่อไป และถือเป็นอีกกิจกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรด้านความร่วมมือร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันในแบบฉบับชาวเงินติดล้อได้เป็นอย่างดี

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 2 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น