หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน ชูวัฒนธรรมองค์กรแกร่ง

เงินติดล้อ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน ชูวัฒนธรรมองค์กรแกร่ง

07 เมษายน 2565
เงินติดล้อ คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน ชูวัฒนธรรมองค์กรแกร่ง

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ปีนี้เป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่เงินติดล้อคว้ารางวัล Best Employer Brand Award ในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน จากเวที Global Best Employer Brands 2022 จัดขึ้นโดย World HRD Congress องค์กรที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับโลก สะท้อนถึงการเป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าร่วมงาน ซึ่งการยอมรับในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีการเติบโตด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เงินติดล้อให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานและการสร้างค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง ควบคู่กับการเดินหน้าสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

รางวัล Global Best Employer Brands 2022 จัดโดย World HRD Congress - ประเทศอินเดีย เป็นเวทีประกวดที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจมหภาค

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น