หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ

กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ

18 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ

อีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ “กระหายเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง” ที่บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเงินติดล้อได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ล่าสุดได้จัดกิจกรรม Happy Time ที่ให้พนักงานได้มาร่วมกิจกรรมสนุก ๆ และฟังบรรยายในห้อข้อ Financial Inclusion โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สละเวลามาแบ่งปันความรู้ ให้กับชาวเงินติดล้อในครั้งนี้

  • ดูเพิ่มเติมดูอีก 6 ภาพ
เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น