หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ สดช. แชร์แนวทางการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ สดช. แชร์แนวทางการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

06 พฤศจิกายน 2563
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ สดช. แชร์แนวทางการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณซิว ปอง โช (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมชาวเงินติดล้อร่วมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NTL Culture Wow เพื่อรับฟังเรื่องราวเคล็ดลับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันเคล็ดลับการใช้ค่านิยมองค์กรสร้าง Digital Transformation ที่เงินติดล้อใช้กับการบริหารธุรกิจในปัจจุบันว่า ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้เกิดความไว้ใจ ใกล้ชิด เปิดรับ เรียนรู้ ทดลอง ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กร โดยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ NTL Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program ติดต่อเราได้ที่ [email protected]

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น