หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงาน คปภ.

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงาน คปภ.

14 มิถุนายน 2566
เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงาน คปภ.

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจประกันภัย และ Tidlor Academy เป็นตัวแทนนำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานหลากหลายส่วนงานจาก “คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ” ร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Wow” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบฉบับเงินติดล้อ พร้อมบอกเล่าแนวคิดและวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Analytics) อาทิ ทีม A&D (Analytics and Development), IT, Digital Transformation, และ Insurance ที่มีวิธีการทำงานภายในทีมแบบ Start-Up รวมถึงการพูดคุยกับทีม Culture Gangster พร้อมการถาม-ตอบ (Q&A) กับผู้บริหารและทีมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม โดยทั้งหมดนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรม TIDLOR Culture Wow จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น