หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ องค์กรที่คนอยากร่วมงาน การันตีจากรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2 ปีซ้อน

เงินติดล้อ องค์กรที่คนอยากร่วมงาน การันตีจากรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2 ปีซ้อน

17 กุมภาพันธ์ 2565
เงินติดล้อ องค์กรที่คนอยากร่วมงาน การันตีจากรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2 ปีซ้อน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปีที่ผ่านมานำทีมเงินติดล้อคว้ารางวัลชนะเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร 2 รางวัล ได้แก่ Best Employer Brand และ Dream Employer of the Year จากเวที Asia’s Employer Brand Awards 2021 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญท่ามกลางการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรางวัล Asia’s Employer Brand Awards 2021 จัดโดย World HRD Congress - ประเทศอินเดีย เป็นเวทีประกวดที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจมหภาค

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 เงินติดล้อให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอย่างดี ไม่ทอดทิ้งพนักงานแม้ในภาวะวิกฤติ ด้วยแนวคิดองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน จึงจะสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง รับมือกับวิกฤติ และแข่งขันทางธุรกิจได้ และเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กร และแนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม จะส่งผลให้เงินติดล้อเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย เพื่อเติบโตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเงินติดล้อทั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ สามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ และ เฟซบุ๊ก Jobs at Ngern Tid Lor หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-712-4653

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น