หน้าแรก ข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กร เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

19 ตุลาคม 2566
เงินติดล้อ จัดกิจกรรม TIDLOR Culture Camp การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย คุณกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี (ที่ 1 จากซ้าย แถวหลัง) ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ เป็นตัวแทนทีมงานเปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท โฮปฟูล จำกัด จำนวน 22 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “TIDLOR Culture Camp” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ แนวคิด และวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการทำเวิร์กชอปเข้มข้นแบบ Step by Step เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการสร้างค่านิยมองค์กรและสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้จริง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังได้เยี่ยมชมการทำงาน รวมถึงพูดคุยกับคณะผู้บริหารและทีม Culture Gangster อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนความเติบโตและสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ “TIDLOR Academy” จัดขึ้นสำหรับองค์กรภายนอกที่สนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์ และวิธีการสร้างค่านิยมองค์กร ต่อยอดสู่แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถปรับใช้ได้จริงไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับหน่วยงานผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-792-1990

เงินติดล้อ

ข่าวโดย

เงินติดล้อ

ผู้มุ่งหวังให้สังคมไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น